KOÇUM YANIMDA 

YORUM PAYLAŞIMI HAKKINDA

 AYDINLATMA METNİ

Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin güvenliği sağlamak bizim en önde gelen ilkelerimizdendir. Bu ilkemizden yola çıkarak, Koçum Yanımda Yorum Paylaşımı Hakkında Aydınlatma Metni ile sana;

 

açıklamak isteriz. 

 

Öncelikle, bilmende fayda olan bazı bilgileri seninle paylaşalım: 

Kişisel veri nedir? Senin kimliğini belirlemeye yarayan tüm bilgiler kişisel verindir. Mesela; adın, soyadın, görüntün, ses kaydın, telefon numaran, hobilerin, hastalıkların kişisel verilerinden yalnızca bazılarıdır. 

Veri İşleme nedir? Kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla, yani bilişim sistemleri üzerinden veya manuel olarak; elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi her türlü işlem anlamına gelir. Örneğin, kişisel verilerini bizimle Koçum Yanımda Üyelik Formunda paylaşman, bizim tarafımızdan gerçekleştirilen bir veri işleme faaliyetidir. 

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri işleme faaliyetinin neden ve nasıl olacağını belirleyen kişidir. Yani biz bir veri sorumlusuyuz. Biz kimiz? 

Biz, Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 Esenler/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 3101275788 Vergi Kimlik Numaralı Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. kısaca Doping Bilişim’iz. İletişim için detaylı bilgi bu Aydınlatma Metni’nin sonunda yer almaktadır. 

Bilmek isteyebileceğin terimlerin anlamlarını ve bizimle ilgili bazı bilgileri seninle paylaştık. Artık açıklamalarımıza geçebiliriz.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Koçum Yanımda platformunda yapmış olduğun yorumlarının, tarafından alınan izne bağlı olarak, tanıtım faaliyetlerimiz bakımından paylaşılması sırasında aşağıdaki bilgilerin işlenecektir:

 

 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  • İsim
  • Soyismin Baş Harfi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

Tanıtım/reklam faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

  • Açık rızanızın alınması
  • hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri, çevrimiçi elektronik formlar ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Eğitim Bilgileri

  • İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Sınıf bilgisi,

Kazandığı lise ya da üniversite ismi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

Tanıtım/reklam faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

  • Açık rızanızın alınması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri, çevrimiçi elektronik formlar ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Diğer

  • İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yorum ve Görüşler, Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi, Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

Tanıtım/reklam faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

  • Açık rızanızın alınması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Bilgi sistemleri, çevrimiçi elektronik formlar ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

 

  1. Koçum Yanımda Uygulamasında bizlerle paylaşmış olduğun kişisel verilerini kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz? 

Kişisel verilerin KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızan aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verilerin kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde; kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

 

 

aktarmaktayız.

 

 

aktarmaktayız. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi Doping Bilişim reklam/tanıtım/pazarlama süreçleri hakkında ticari ileti almak için Açık Rıza ve Ticari İleti İzni vermiş olsanız dahi; dilediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi “ret” yaparak ilgili reklam/tanıtım/pazarlama iletilerini durdurabilirsiniz. Böylelikle, ticari elektronik ileti iletilmesinde açık rızaya dayanan kişisel veri işleme sürecini sonlandırabilirsin. 

  1. Kişisel verilerinizle ilgili olarak hakların nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereğince sahip olduğun hakları aşağıda senin için sıraladık: 

 

Koçum Yanımda, Kanun’a uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; siz kullanıcılarımızın kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.

Haklarına ilişkin taleplerini, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğin ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak aşağıda belirtmiş olduğumuz adreslere her zaman iletebilirsin. Başvurunu dilersen, Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. “Veri Sahibi Başvuru Formu’nda” yer alan yöntemlerle Şirketimize iletebilirsin. Talebin, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri Sorumlusu: Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. (3101275788 VKN /Esenler Vergi Dairesi)

e-posta: [email protected]

KEP adresi: [email protected]

Adres: Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 ESENLER/İSTANBUL

 

Sana ait kişisel verilerinin işleme faaliyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar bu Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır. Konuyla ilgili daha kapsamlı bilgi edinmek için kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikalarımıza www.dopinghafiza.com adresinden ulaşabilirsin. Yine bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi talep etmen halinde bizleri de arayabilirsin. 

V2