KOÇUM YANIMDA KULLANICI

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce, Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları’nın (“Üyelik Sözleşmesi” ya da “Sözleşme”) tamamını dikkatle okuyunuz.

KOÇUM YANIMDA UYGULAMASI, BİR PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE PSİKOTERAPİ HİZMETİ DEĞİLDİR. Hizmet veren, Koç’ların, Mentor’ların ve Randevulu Koç’ların psikolojik danışmanlık ve psikoterapi yönündeki taleplerinizi karşılamayacağını ve bu bakımdan size bir hizmet vermeyeceğini kabul edersiniz.

On sekiz (18) yaşının altında olmanız halinde; Koçum Yanımda uygulamasına, ebeveyniniz ya da yasal vasinizin doğrulanabilir onayı sağlandığı halde üye olabilir ve Uygulamadan bu kapsamda hizmet aldığınızı kabul edersiniz.

Üyelik Sözleşmesi’ne, Koçum Yanımda hesabınızdan ulaşabilirsiniz.

 

1.       TARAFLAR

Bu Sözleşme, Koçum Yanımda platformunun sahibi, aracı hizmet sağlayıcı Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“Doping Bilişim”) ile platformda hizmet alıcısı gerçek kişi (“Kullanıcı” veya “Veli Kullanıcı”) arasında düzenlenmiştir.

 

Doping Bilişim Adres ve İletişim Bilgisi

Adres: Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1g/205 Esenler İstanbul

Vergi No – Vergi Dairesi: 3101275788 Esenler Vergi Dairesi

MERSİS No: 0310127578800001

Telefon (Müşteri Hizmetleri): 0 212 236 74 41

E-mail: [email protected]

websitesi: www.kocumyanimda.com

 

2.       TANIMLAR

Koçum Yanımda: Tüm hakları Doping Bilişim’e ait Koçum Yanımda websitesi, üye kullanıcıların hizmet aldığı “Koçum Yanımda” ve üye Koç(lar)un hizmet sağladığı “Koçum Yanımda Koç” mobil uygulamaları ve Doping Bilişim tarafından Koçum Yanımda hizmetlerine yönelik diğer dijital ortamlar üzerinden yürütülen aracı platform hizmetlerini ifade eder. Koçum Yanımda, bu Sözleşme’de detayları belirtildiği şekilde, hizmet sağlayanların (“Koç”, “Mentor”, “Randevulu Koç”) ve hizmet alıcısı kullanıcıların (“Kullanıcı” ve “Veli Kullanıcı”) bir araya gelmesine aracı hizmet sağlayıcı dijital platformdur. Koçum Yanımda; Kullanıcı’nın uygulama içerisinden atama usulüyle eşleştiği Koç(lar), Randevulu Koç(lar) ve/veya Mentor(ler) ile rehberlik hizmetlerine yönelik görüntülü ya da sesli görüşme sağladığı ve yine rehberlik hizmetleri sorularını platform içerisinde yer alan mesaj bölümü aracılığıyla yöneltebildiği platform altyapı hizmetlerini ifade eder.

Kullanıcı: Koçum Yanımda üyesi olup platform üyesi Koç(lar), Randevulu Koç(lar) ve Mentor(ler) ile sınav hazırlığına yönelik yardımcı rehberlik görüşmesi gerçekleştirme amacıyla Koçum Yanımda uygulamasını kullanan kişiyi ifade eder. Yardımcı rehberlik, Kullanıcı’nın gerçek hayatta aldığı rehberlik seviyesine ulaşmayan, esas rehberlik hizmetine yardımcı nitelikte hizmetleri ifade eder. Uygulama üzerinden, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki Kullanıcı(lar) ile Mentor eşleşmesi gerçekleşmemektedir. Kullanıcı’nın 18 yaşından küçük olması halinde Koçum Yanımda Uygulaması Üyelik Sözleşmesi’ne velisinin/vasisinin onayı ile taraf olduğu kabul edilir.

Veli Kullanıcı: Velisi olduğu sınava hazırlanan kişi için platform üyesi Koç(lar) ile sınav hazırlığına yönelik yardımcı rehberlik görüşmesi gerçekleştirme amacıyla Koçum Yanımda uygulamasını kullanan kişiyi ifade eder. Bu Sözleşme’de “Kullanıcı” ifadesi, Koç(lar) tarafından Veli Kullanıcı’lara sağlanacak hizmet dahil olarak anlaşılır.

Koç: Motivasyon, hedef belirleme, sınav kaygısı, ders çalışma programı hazırlama, verimli ders çalışma, odaklanma ve hafıza sorunları, meslek seçimi ve son olarak tercih dönemi konularında Kullanıcı’ya yardımcı rehberlik hizmeti sunan, Koçum Yanımda Koç uygulamasına hizmet sağlayıcı sıfatıyla üye olan, alanında yetkin ve yeterlik sahibi kişiyi ifade eder.

Mentor: Geçmiş yıllarda düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında derece yapmış; yalnızca lise ve YKS sınavına hazırlık sürecinde olan Kullanıcı(lar) ile kendi deneyimlerini paylaşan ve mentorluk görüşmeleri gerçekleştiren lisans seviyesinde programa kayıtlı, Koçum Yanımda Koç uygulamasına hizmet sağlayıcı sıfatıyla üye olan gerçek kişiyi ifade eder. Mentor, Veli Kullanıcı ile ilkokul ve ortaokul seviyesindeki Kullanıcı(lar)a hizmet vermemektedir.

Anlık Görüşme: Kullanıcı’nın çevrimiçi ve görüntülü olarak Koç(lar) veya Mentor(lar) ile gerçekleştireceği, 15 dakikadan oluşan her bir yardımcı rehberlik görüşmesini ifade eder.

Mesaj: Kullanıcı veya Veli Kullanıcı’nın uygulamada yer alan mesaj bölümü aracığıyla Koç(lar)a ileteceği her bir soruyu ifade eder.

Anlık Görüşme Hakkı: Kullanıcı veya Veli Kullanıcı’nın çevrimiçi ve görüntülü olarak Koç veya Mentor ile gerçekleştirdiği her bir Görüşme kullanım hakkını ifade eder.

Mesaj Hakkı: Kullanıcı veya Veli Kullanıcı’nın uygulamada yer alan mesaj bölümü aracığıyla Koç(lar)a ileteceği her bir Mesaj kullanım hakkını ifade eder.

Randevulu Koç: Koçum Yanımda üzerinden Randevulu Görüşme şartlarında görüşme sağlayan Koç’u ifade eder.

Randevulu Görüşme: Koçum Yanımda uygulamasında sunulan görüşme çeşitlerinden biri olup randevulu sistemde gerçekleştirilen, 25 dakikadan oluşan yardımcı rehberlik görüşmesini ifade eder (Görüşmenin 25 dakikada tamamlanamaması halinde, 5 dakika uzatma süresi içinde görüşme tamamlanır). Randevulu sistemde Koç, müsaitlik takvimi oluşturarak Kullanıcı ile görüşme sağlamaya uygun zaman dilimlerini takviminde belirtir. Kullanıcı’nın uygulama üzerinden, randevu takviminde seçime açık olan gün ve saatlerden uygun olan seçimi yapması ile Kullanıcı’ya Randevulu Koç ataması gerçekleştirilir. Randevulu Görüşme, 4. 5. 6. ya da 7. sınıf seviyesine hitap eden sınava hazırlık görüşmeleri için gerçekleştirilebilir.

Market: Kullanıcı veya Veli Kullanıcı’nin Anlık Görüşme Hakkı ve Mesaj Hakkı satın almasına yarayan, paketlerin yer aldığı sekmeyi ifade eder.

Hediye Hak: Belirli Doping Hafıza ürünlerine hediye olarak dahil edilen, Koçum Yanımda deneme sınavlarında belirli başarı sıralamasında olan ve diğer hallerde Kullanıcı(lar)ya Doping Bilişim’in hediye ettiği Anlık Görüşme Hakkı ve/veya Mesaj Hakkı’nı (4.5.6. veya 7. Sınıf paketlerinde Randevulu Görüşme) ifade eder. Çoğul olarak Hediye Hak, “Hediye Haklar” şeklinde ifade edilir. Kullanıcı(lar) Hediye Hakları’nı, kendilerine bu gibi hallerde sağlanan kod ile Koçum Yanımda üye hesaplarına tanımlayabilirler.

 

3.       KONUSU ve KOÇUM YANIMDA KAPSAMI

3.1.   Bu Koşullar, Kullanıcı’nın veya Veli Kullanıcı’nın Koçum Yanımda uygulamasına başvuru, üyelik ve uygulamayı kullanımlarına ilişkin hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3.2.   Koçum Yanımda, Kullanıcı’nın Koç’dan veya Mentor’dan Görüşme ya da Randevulu Koç’tan Randevulu Görüşme hizmeti almasını sağlayan altyapı ve mobil uygulama hizmetlerini (“uygulama” ya da “platform”) sunar.

 

4.       ÜYELİK

Koçum Yanımda uygulaması üzerinden, Koç(lar)dan veya Mentor(ler)den, Görüşme ve/veya Mesaj hizmeti almak isteyen kişiler uygulamaya üye olarak uygulama aracılık hizmetinden yararlanabilir. 4. 5. 6. ya da 7. sınıf seviyesi Kullanıcı, ilgili Doping Hafıza paketini satın alarak Randevulu Görüşme gerçekleştirebilir. Üyelik işlemi, üyelik formunda gerekli bilgilerin doldurulması ve gerektiğinde veli onay sürecini tamamlayarak gerçekleştirilir. (Üyelik başvurusunda verilen bilgilerin Koçum Yanımda tarafından toplanması bakımından, 6698 sayılı sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca düzenlenmiş Koçum Yanımda Kullanıcı Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.)

 

5.       ANLIK GÖRÜŞME HAKKI ve/veya MESAJ HAKKI KULLANIMI

5.1.   Kullanıcı veya Veli Kullanıcı, Doping Hafıza kullanıcısı olmakla ya da Koçum Yanımda uygulama marketinden paket satın almakla belirlendiği şekilde Anlık Görüşme Hakkı ve/veya Mesaj Hakkı elde eder.

5.2.   Kullanıcı Hediye Haklar’ı Koçum Yanımda uygulamasında tanımlayabilmek için şu aşamayı takip eder: Hediye Hak edindiği halde sahip olduğu kodunu Market’te yer alan “Kod ile Yükleme” sekmesi ile Koçum Yanımda hesabına tanımlar.

5.3.   Anlık Görüşme Hakkı

5.4.1.       Görüşme 15 (onbeş) dakikadan oluşur. Görüşme talebi 10:00 ile 23:00 saatleri arasında her gün yapılabilir.

5.4.2.       Görüşme sırasında, Kullanıcı, kamera görüntüsünü açmamayı tercih edebilir. Bu halde Kullanıcı, cihaz mikrofonu ile görüşmeye devam eder. Bununla birlikte, Kullanıcı eşleştiği Koç’un veya Mentor’un görüntüsünü her daim görüntüleyebilir.

5.4.3.       Kullanıcı, gerçekleştirdiği Anlık Görüşme’nin; görüntü, ses kayıtları ve eşleşmiş olduğu Koç’unun Anlık Görüşme’ye dair aldığı notların, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, uygulama Aydınlatma Metni dahilinde kaydedildiğini bilir. Kullanıcı’ya ait görüşme notları, bir sonraki Anlık Görüşme Hakkı kullanıldığında, Kullanıcı’nın eşleştiği Koç veya Mentor tarafından gizlilik ilkeleri çerçevesinde incelenerek görüşmeye devam edilir. Kullanıcı’nın, anılan not kayıtlarına erişimi bulunmamaktadır.

5.5.   Mesaj Hakkı

5.5.1.       Kullanıcı, uygulama içinde yer alan mesaj bölümü aracılığıyla Mesaj Hakkı’nı kullanabilir. Mesaj Hakkı kullanımında mesaj kutusu 500 kelime ile sınırlandırılmıştır. Kullanıcı, Mesaj’ına 72 saat içinde yanıt alır.

5.5.2.       Anlık Görüşme Hakkı ve/veya Mesaj Hakkı sona eren Kullanıcı, uygulamada yer alan marketten ek Anlık Görüşme Hakkı ve/veya Mesaj Hakkı satın alabilir.

6.       GENEL HÜKÜMLER

6.1.   Kullanıcı, uygulamaya üye olurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu; aksi halde Uygulamanın kullanılamamasından ya da bundan doğan aksaklıklardan kaynaklanan Kullanıcı zararlarından, Doping Bilişim’ in sorumlu olmayacağını beyan ve kabul eder.

6.2.   Kullanıcı, Anlık Görüşme Hakkı ve/veya Mesaj Hakkı’nı yalnızca bizzat kendisinin kullanılabileceğini; Kullanıcı dışında hesap sahibi olmayan, yetkisiz kişilerin uygulamadan yararlanıldığının tespiti halinde, bu Sözleşme’de belirtildiği üzere bildirimle üyeliğinin askıya alınabileceğini ya da süresiz olarak sona erdirilebileceğini kabul ve beyan eder.

6.3.   Kullanıcı, Koç(lar)a, Randevulu Koç(lar)a veya Mentor(ler)e uygunsuz, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, Koç(lar)ı rahatsız edici ve taciz edici herhangi bir davranışta bulunamaz. Aksi halde, Koçum Yanımda askıya alınabileceğini ya da süresiz olarak sona erdirilebileceğini kabul ve beyan eder. Bu tür davranışlarda bulunan Kullanıcı’nın Doping Hafıza kullanıcısı olması halinde Doping Hafıza ürünün de erişimine kapatılabileceğini bilir ve kabul eder.

6.4.   Kullanıcı, Koçum Yanımda’yı bu Sözleşme’nin ayrılmaz hükümleri olan Kullanım Şartları (10. madde vd.) dahilinde kullanır. Kullanıcı, yasalara ve hukuka aykırı bir amaç için ya da Doping Bilişim’in fikri ve sınai haklarına tecavüz edecek bir şekilde kullanımlar bakımından hukuki, cezai ve idari olmak üzere aleyhine her türlü yasal yola başvurulacağını beyan ve kabul eder.

6.5.   Kullanıcı, Doping Bilişim’in herhangi bir başarı ya da sonuç taahhüdünde bulunmadığını bilir ve kabul eder. Koçum Yanımda’nın Kullanıcı’nın subjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde Doping Bilişim sorumlu değildir.

6.6.   Kullanıcı, Koç, Mentor ya da Randevulu Koç ile herhangi bir amaçla ve herhangi bir iletişim bilgisi paylaşamaz. Koçum Yanımda üzerinden, Kullanıcı’nın Koçum Yanımda uygulaması dışında Koç, Mentor ya da Randevulu Koç ile iletişime geçmesi ya da iletişime geçmeye yönelik davranışları yasaktır. Aksi halde, Kullanıcı’nın bundan doğan zararlarından Doping Bilişim sorumlu değildir. Ayrıca buna aykırı davranışların tespiti halinde, Kullanıcı’nın hesabı Koçum Yanımda tarafından askıya alınabilir ya da üyeliği süresiz olarak derhal sona erdirilebilir. Kullanıcı, aykırı davranışlarından doğan Doping Bilişim’in zararlarına ilişkin olarak sorumludur.

 

7.       ANLIK GÖRÜŞME ve MESAJ HAKKININ KULLANIM SÜRESİ

7.1.   Doping Hafıza paketi ile hesaba tanımlanan Hediye Haklar, Doping Hafıza dijital paket süresinin sona ermesi ile sona erer.

7.2.   Koçum Yanımda uygulama marketinden alınan paket Anlık Görüşme Hakkı ve/veya Mesaj Hakkı’nın kullanım süresi Kullanıcı’nın, sınava hazırlık seviyesinde olması halinde tercih döneminin sonuna kadar; ara sınıf seviyesinde olması halinde eğitim-öğretim yılı süresince geçerlidir.

7.3.   Belirtilen kullanım süreleri sonunda kullanılmayan Anlık Görüşme Hakkı ve/veya Mesaj Hakkı Kullanıcı hesabından silinir. Kullanıcı’nın süre sonuna kadar haklarını kullanmaması halinde, ücret iadesi gerçekleştirilmez (Bkz. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.15/1-ğ).

 

8.       KOÇUM YANIMDA RANDEVULU GÖRÜŞME

8.1.   Koçum Yanımda uygulamasında sunulan görüşme çeşitlerinden biri olan Randevulu Görüşme’de Kullanıcı, sistem tarafından kendisine atanan Randevulu Koç ile süreç içinde Kullanıcı ile karşılıklı belirlenen aralıklarla, 4. 5. 6. ya da 7. sınıf seviyesine hitap eden rehberlik görüşmeleri sağlar.

8.2.   Randevulu Görüşme 20 dakikadan oluşur. Kullanıcı, her gün 10:00 ile 23:00 saatleri arasında takvimde görülen açık aralıklarda ilk randevu talebinde bulunabilir. İlerleyen Randevulu Görüşme(ler)si Randevulu Koç’un yönlendirmesi çerçevesinde Kullanıcı ile birlikte periyodik olarak belirlenir; Kullanıcı bu doğrultuda randevu taleplerinde bulunarak aynı Randevulu Koç’u ile görüşmeler gerçekleştirir.

8.3.   Randevulu Görüşme, 4. 5. 6. ya da 7. sınıf Doping Hafıza dijital ürünü kapsamındadır; harici olarak satışa sunulmamaktadır.

8.4.   4. 5. 6. ya da 7. Sınıf tekli Doping Hafıza dijital ürününde, Randevulu Görüşme hakkı mevcutken; 4. 5. 6. ya da 7. Sınıf seviyelerinden birden fazlasını içinde barındıran çoklu Doping Hafıza ürünlerinde (Örn: 4. Sınıf+5. Sınıf Tüm Dersler, 5. Sınıf+6. Sınıf+7. Sınıf+ LGS Tüm Dersler) Randevulu Görüşme hakları ilk kullanım yılı içinde kullanılabilir. Çoklu Doping Hafıza’nın ilk kullanım yılının sonunda, kullanılmasa dahi ilgili ürüne tanımlanan Randevulu Görüşme hakları sona erer; ürün içerisine dahil Anlık Görüşme Hakkı kullanıma açılır. Bunların dışında Kullanıcı, Koçum Yanımda Market’inden Anlık Görüşme Hakkı satın alabilir.

8.5.   Randevulu Görüşme’de, Randevulu Koç seçimi yapılamaz; Kullanıcı’nın seçmiş olduğu randevu zamanına göre uygun olan Randevulu Koç sistem tarafından atanır. Randevulu Görüşme’de, Mentor bulunmayıp görüşmeler alanında yetkin ve uzman Koç(lar) tarafından gerçekleştirilir.

8.6.   Randevulu Görüşme’yi İptal Hakkı. Kullanıcı seçmiş olduğu randevuyu, en geç 12 saat öncesine kadar iptal edebilir. Randevuya 12 saat kala iptal işlemi yapılamaz.

8.7.   Randevulu Görüşmeye Katılmama. Kullanıcı iptal etmeksizin Randevulu Görüşme’ye katılmazsa, randevu gerçekleştirilmiş sayılır. Kullanıcı iptal etmeksizin katılmadığı Randevulu Görüşme sonrasında 3 gün boyunca Randevulu Görüşme için randevu oluşturamaz. Kullanıcı iptal etmeksizin Randevulu Görüşme’ye 2. kez katılım sağlamazsa, kendisine atanmış olan Randevulu Koç’u hesabından düşer ve bu Randevulu Koç ile devam eden görüşmeler sağlayamaz. Kullanıcı’nın Randevulu Görüşme’ye 15 dakika boyunca katılmaması halinde, katılım sağlanmamış sayılır.

8.8.   Randevulu Koç Değişikliği. Kullanıcı, Randevulu Görüşme için kendisine atanan Randevulu Koç’u bir defaya mahsus değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Randevulu Koç değişiklik talebini Koçum Yanımda uygulaması üzerinde yardım/destek bölümünden iletebilir.

8.9.   Randevulu Koç Notlarının Görüntülenmesi. Randevulu Koç, Randevulu Görüşme sonrasında Kullanıcı ve GBS (veli takibi amacıyla) için görüşme içeriğini özetleyen bir not bırakır.

8.10.         Doping Bilişim, Kullanıcı’nın Randevulu Koç ile periyodik rehberlik görüşmeleri gerçekleştirmesi için altyapı ve teknik imkanları sağlasa dahi; Randevulu Koç tarafından sağlanacak hizmetin kalitesi ya da uygunluğu ile ilgili herhangi bir garanti sağlamaz, taahhütte bulunmaz.

 

9.       SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

9.1.   Kullanıcı, Doping Bilişim’in Koçum Yanımda uygulama kapsamını ve niteliğini tek taraflı olarak belirlediğini kabul eder.

9.2.   Koçum Yanımda’da ve/veya Üyelik Sözleşmesi’nde gerçekleştirilecek değişiklikler, Kullanıcı’ya öncesinde bildirilir ve değişiklikler bildirim tarihinden itibaren on beş günlük sürenin sonunda yürürlüğe girer. Bu süre boyunca Kullanıcı’nın derhal ve tazminatsız fesih hakkı mevcuttur. Bu süre sonunda Kullanıcı, Koçum Yanımda hizmetlerini kullanmaya devam etmekle Koçum Yanımda’da ve/veya Üyelik Sözleşmesi’nde gerçekleştirilen değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

9.3.   Yukarıda belirtilen süre, Kullanıcı’nın teknik geliştirme yapılmasını gerektiren haller ile hizmet bedellerinde aleyhe değişiklik, platform hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması, Kullanıcı aleyhine yeni cezai şart getirilmesi, hak ve menfaat dengesinin Kullanıcı aleyhine bozulması gibi sonuçlar doğuran hallerde otuz gün olarak uygulanır. Bu tür değişikliklerde Kullanıcı’nın derhal ve tazminatsız fesih hakkına ek olarak, talep halinde Kullanıcı’nın Koçum Yanımda hesabında olan Anlık Görüşme Hakkı ve/veya Mesaj Hakkı’na ilişkin ücret iadesi gerçekleştirilir. Bununla birlikte, ücret iadesi Hediye Haklar bakımından söz konusu değildir. Bu süre sonunda Kullanıcı, Koçum Yanımda hizmetlerini kullanmaya devam etmekle Üyelik Sözleşmesi’ndeki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 

10.   ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

10.1.         Kullanıcı, Koçum Yanımda üyeliğini herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle sona erdirmeyi talep edebilir. Doping Bilişim, ilgili işlemi gerçekleştirmek için en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Kullanıcı’yı süreçle ilgili bilgilendirir. Bu halde, Kullanıcı’nın cayma hakkının bulunmaması nedeniyle, Koçum Yanımda hesabında bulunan bakiye Anlık Görüşme Hakkı ve/veya Mesaj Hakkı’nın (Hediye Krediler dahil) ücret iadesi gerçekleştirilmez (Bkz. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.15/1-ğ).

10.2.         Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye, hukuka, ahlaka ve etik ilkelere ayrı davranışta bulunması, hesabında şüpheli işlemlerin tespiti, Kullanıcı hakkında alınan şikayet ya da bildirimin olması halinde Doping Bilişim, Kullanıcı’nın platform üyeliğini tamamen Doping Bilişim inisiyatifinde olarak derhal askıya alabilir ya da üyeliğini süresiz olarak bildirimle sonlandırabilir. Ayrıca Doping Bilişim’in, Kullanıcı’nın aykırı davranışlarına ilişkin olarak Kullanıcı’ya karşı ileri sürebileceği hukuki, cezai her türlü yasal hakları saklıdır.

10.3.         Mevzuattan kaynaklanan sebeplerle veya kamu düzenini ilgilendiren, gecikmesinde sakınca bulunan ya da dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer siber güvenlik risklerini içeren durumlarda Koçum Yanımda hizmeti derhal kısıtlanabilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Kısıtlama, askıya alma ve sonlandırmanın gerekçesi Kullanıcı’ya gecikmeksizin bildirilir.

10.4.         Kullanıcı üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Kullanıcı’nın kişisel verileri, Doping Bilişim tarafından, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yayınladığı politikalar ve ilgili mevzuat hükümlerince öngörülen şekilde ve sürede saklanmaya devam eder.

 

11.   FİKRİ MÜLKİYET İHLALİ ŞİKAYET BAŞVURUSU

Doping Bilişim, aracılık hizmetleri yürütmesi nedeniyle Koçum Yanımda üzerinden gerçekleştirilen hizmet içeriklerini denetlemek ya da incelemekle yükümlü değildir. Bununla birlikte, Doping Bilişim üçüncü kişilerin fikri mülkiyetlerine önem verir. Bu nedenle, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikayetler, ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlaması şartıyla Koçum Yanımda üzerinden ya da Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 ESENLER / İSTANBUL adresine noter aracılığıyla iletilebilir. İlgili mevzuatta belirtilen şartları içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz ve başvuru sahibi eksiklikle ilgili bilgilendirilir.

 

KOÇUM YANIMDA KULLANIM ŞARTLARI

12.   TANIMLAR

12.1.    Kullanım Şartları: Doping Bilişim’in Koçum Yanımda uygulamasına ilişkin, Kullanıcı’ya sağlandığı bireysel, devredilemez ve sınırlı kullanım bakımından kapsam ve hükümlerini düzenleyen şartları ifade eder.

12.2.    Lisans Konusu Eser (“ESER”): Doping Bilişim tarafından meydana getirilen, “Koçum Yanımda” markalı dijital platformunda www.kocumyanimda.com, Koçum Yanımda mobil, tablet ve bilgisayar uygulamaları ve DOPİNG BİLİŞİM’ e ait tüm dijital mecralarda) yer alan ürünler, Koç(lar)dan, Randevulu Koç(lar)dan veya Mentor(lar)dan Kullanıcı’ya iletilen herhangi bir içerikteki; ses, metin, video, animasyon, sunum, grafik, tasarım, teknik bilgi, fikir, arayüz, akış, algoritma, yazılım modülleri, program kaynak ve nesne kodları, teknik özellikler, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü “Koçum Yanımda” uygulama, internet sitesi ve programın bileşenlerini oluşturan unsur bu Sözleşme kapsamında ESER anlamına gelecektir.

 

13.   SINIRLI VE SÜRELİ UYGULAMA LİSANSI

13.1.    ESER, yürürlükteki her türlü mevzuat ile korunmakta olup, bu Sözleşme ve Kullanım Şartları ile Kullanıcı’ ya ESER’ den doğan herhangi bir mali ya da manevi hakkın devri yapılmamakta; yalnızca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında münhasır olmayan, devredilemez kullanım lisansı, ticari olmayan ve kişisel kullanım için Koçum Yanımda üyeliği devam ettiği müddetçe tevdi olunmaktadır.

13.2.    Doping Bilişim, bu Sözleşme’nin ESER’ e ilişkin her türlü hakkı, mülkiyeti ve menfaati (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları da dahil) açıkça saklı tutar.

 

14.   UYGULAMANIN KULLANIM ŞARTLARI

14.1.    Uygulamanın kullanılması internet erişimi gerektirir. İnternet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği gibi hususlar Kullanıcı sorumluluğundadır.

14.2.    Görüşme’nin gerçekleştirilebilmesi için elektronik cihazın mikrofona sahip olması gereklidir. Bu nedenle, mikrofon gereksiniminin sağlanması, mikrofonun kalitesi, çalışması gibi hususlar Kullanıcı sorumluluğundadır.

14.3.    Kullanıcı’nın Görüşme ve/veya Mesaj Hakkı’nı kullanabilmesi için öncelikle uygulamaya üye kaydını gerçekleştirmesi ve gerekli bilgileri girmesi gereklidir. Üye kaydı sırasında verilen bilgiler olmadan uygulamanın kullanılamaz. Bu aşamada, Kullanıcı’nın, bilgilerinin doğruluğunu teyit etmesi uygulamanın işlevselliği ve verilen hizmetin kapsamı bakımından önemlidir.

14.4.    Uygulamaya giriş, Kullanıcı’nın telefonuna yönlendirilen onay kodu ile gerçekleştirilir.

14.5.    Uygulama, yalnızca üyelik kaydının yapıldığı telefon numarası ile giriş gerçekleştirilerek bir telefon veya bir tablette kullanılabilmektedir. Aynı anda birden fazla cihazda kullanım mümkün olmamaktadır. Tablette kullanılması halinde onay kodu Kullanıcı’nın üyelik hesabında kayıtlı olan telefon numarasına iletilir. Kullanıcı’nın telefon numarasında değişikliğine gitmesi halinde, bu değişikliği Koçum Yanımda yetkililerine bildirmesi ve değişiklik talep etmesi gereklidir. Aksi halde üyelik hesabında kayıtlı telefon numarası geçerliliğini korur.

14.6.    Uygulama, Android işletim sistemli cihazlarda en az 7.0 (API level 24), IOS işletim sistemli cihazlarda en az 11 sürüm gerektirmektedir.

14.7.    Kullanıcı, uygulamayla uyumlu akıllı telefon ve interneti sağlayacağını; aksi halde bundan doğacak Kullanıcı zararlarından Doping Bilişim’ in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

 

15.   UYGULAMANIN KULLANIM KAPSAMI

15.1.         Kullanıcı’nın uygulamayı kullanım hakkı; hizmetin kullanılmasını, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini Koçum Yanımda üyeliği devam ettiği süre boyunca içermektedir.

15.2.         ESER’ de yer alan, ses, video, animasyon, sunum, görsel, metin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü medya, telif hakkı konusunu oluşturacak tüm içerik, medya ve yazılım Doping Bilişim’e aittir. Kullanıcı, ESER’i ya da ESER’e ait herhangi bir bileşeni üçüncü kişilere kiralama, alt lisanslandırma, atama, devretme, satma, ödünç verme, başkaca platformlarda kullanma ya da yayma gibi işlemlerin bu Sözleşme’ye aykırılık oluşturduğunu; bu tür ihlalleri gerçekleştirmesi halinde Doping Bilişim’in, cezai şart talebine ek olarak, Kullanıcı’ya karşı her türlü hukuki ve/veya cezai yasal çareye başvurma hakkı saklıdır.

15.3.         ESER kullanımı yalnızca Kullanıcı’ya tanınmış bu Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenen şartlarda ve sınırlı bir kullanım hakkı olup; okul, sınıf, yardımcı kurs, özel ders gibi toplu alanlarda ya da Kullanıcı harici kişilere kullanıma açılması kullanım kapsamı dışındadır. Bu tür davranışlar, Doping Bilişim’in ESER’ den doğan telif haklarının ihlali anlamına gelir.

15.4.         Uygulamada gerçekleşen herhangi bir içeriğin toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini Doping Bilişim’e ödemekle yükümlüdür.

15.5.         Uygulama onay kodu bilgilerini başkalarına veren ya da başkalarıyla paylaşan Kullanıcı, Doping Bilişim’in bundan kaynaklanan zararlarından sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

15.6.         Uygulamayı sınırlı kullanım lisans hakkı tanınan Kullanıcı, ESER’de tamamen veya kısmen değişiklik yapmayacağını, ESER’i çoğaltmayacağını, yaymayacağını, yeniden dağıtmayacağını, başkalarının kullanımına sunmayacağını, ticari hizmet sağlamak için kullanamayacağını, ESER’den yararlanarak yeni bir eser oluşturmayacağını, ESER’i işlemeyeceğini, ESER’in lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakmayacağını, kaynak kod türetmeye çalışmayacağını veya parçalarına ayırmayacağını, ESER tarafından kasıtlı olarak kolaylaştırılmış türev işler olmadıkça, ESER’ den herhangi bir türemiş iş oluşturmayacağını veya ESER’ in türemiş işini yapmayacağını, ters mühendislik uygulamayacağını, ESER üzerindeki herhangi bir ticari markayı veya bildirimi kapatamayacağını, kaldıramayacağını, değiştiremeyeceğini veya tahrif edemeyeceğini beyan ve kabul eder.

15.7.         Uygulama kapsamında gerçekleşen görüşme ve mesaj içeriklerinden veya bu içeriklerin içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları, animasyonları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya seklinde çoğaltan, kopyalayan, yayınlayan ya da dağıtan Kullanıcı’nın, ihlalden doğan cezai şart haricinde hukuki ve cezai sorumluluğu bulunur.

15.8.         Uygulamada yer alan her türlü yazılı, görsel ve işitsel (ses, metin, video, animasyon, medya, fotoğraf vb.) içeriğin herhangi bir yolla indirilmesi (download edilmesi), kopyalanması, çoğaltılması, bir web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlanması, bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde gösterimi, izin alınmadan link verilmesi Doping Bilişim’e ait telif haklarının ihlali anlamına gelir ve bu bakımdan Doping Bilişim, cezai şart haricinde Kullanıcı’ya karşı hukuki ve cezai tüm yasal çarelere başvurur.

 

16.   FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

16.1.    Uygulamanın kullanımı sırasında ya da Koç(lar)dan, Randevulu Koç(lar)dan veya Mentor(ler)den Kullanıcı’ya iletilen her türlü materyal ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; Doping Bilişim’e ait telif hakları, yazılım, tasarım, medya, tanıtıcı işaret, ticari isim, logo, alan adı, tasarım, patent, know-how, ticari sırları, ticari markalar ve diğer tüm fikrî ve sınai mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere bileşenlerin tümü Doping Bilişim’in fikrî ve sınai mülkleridir. Bunlar, 5846 Sayılı FSEK, 6769 Sayılı SMK ve ilgili mevzuat hükümleri, uluslararası anlaşma hükümleri ile korunmaktadır. Herhangi bir yazılımın ve programın yapısı, organizasyonu ve bilgisayar kodu Doping Bilişim’e ait olan değerli ticari sırlar ve gizli bilgilerdir.

16.2.    Bu bakımdan, uygulamaya üyelik, Kullanıcı hesabına tanımlanan Randevulu Görüşme, Anlık Görüşme Hakkı ve/veya Mesaj Hakkı; Kullanıcı’ya bu Sözleşme kapsamında Koç(lar)dan, Randevulu Koç(lar)dan veya Mentor(lar)dan hizmet almaya yönelik uygulama hizmetlerine ilişkin kullanım hakkı sağlasa da Doping Bilişim’e ait fikri ve sınai mülkiyet hakları bakımından bir hak veya unvan sağlamaz.

 

17.   KULLANICI’NIN FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HÜKÜMLERİNİ İHLALİ ve YAPTIRIMI

Kullanıcı, Kullanım Şartları kapsamındaki lisanstan doğan fikri mülkiyet haklarının ihlali halinde;

      Doping Bilişim’in bu ihlal/ihlallerden kaynaklanan zararlarını kusuru oranında tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Doping Bilişim’e herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın, 5.000.000 TL (beşmilyon TürkLirası) tutarında cezai şartı, peşinen ödemeyi; bu cezai şartın fahiş olmadığını, bu bedelin fahiş olduğundan bahisle, bu miktarın terkini ve tenkisini talep edemeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

      Doping Bilişim’in bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat hükümlerine ve/veya cezai hükümlere başvurma hakkı saklıdır.

      Kullanıcı, Doping Bilişim’in hem anılan cezai şart bedelini hem de borcun ifasına aykırılıktan doğacak tazminat bedelinin ifasını ayrı ayrı talep edeceğini kabul eder.

      Kullanıcı’nın Kullanım Koşulları’na aykırı eylem ya da işlemi sebebiyle, Doping Bilişim’in Kullanıcı’nın Görüşme ve/veya Mesaj Hakkı’na ya da Koçum Yanımda üyeliğini kullanımına son verme ve Kullanıcı’nın Koçum Yanımda platformuna erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı vardır.

 

18.   SORUMSUZLUK KAYDI

18.1.         Koçum Yanımda üzerinden, Koç/Mentor/Randevulu Koç tarafından sağlanacak hizmetin kalitesi ya da uygunluğu Doping Bilişim tarafından garanti edilmemekte olup Koç/Mentor/Randevulu Koç’un hukuki ve cezai sorumluluğunu doğuracak eylemlerinden Koç/Mentor/Randevulu Koç tek başına münferiden sorumludur.

18.2.         Uygulamayı cihazına indiren Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Kullanım Şartlarını bilmediğinden hareketle Doping Bilişim’in sorumluluğuna başvuramaz. Kullanıcı’nın, bu Sözleşme’yi elektronik olarak onaylamakla, uygulamaya ilişkin kullanım kapsamını bildiği kabul edilir. Bu aşamada, Kullanıcı’nın sınırlı ehliyetsiz olması durumda; Kullanıcı’nın bu Sözleşme’nin tarafı olmasına velisi/vasisi tarafından geçerli ve hukuka uygun icazet verildiği kabul edilir. Aksi yöndeki iddialardan Doping Bilişim’in sorumluluğu olmayıp Doping Bilişim’in bundan doğacak zararından Kullanıcı sorumlu olacaktır.

18.3.         Koçum Yanımda hesabında gerçekleşen tüm faaliyetler ve bunlarla bağlantılı olarak yapılan diğer işlemler Kullanıcı’nın sorumluluğundadır; Doping Bilişim’in aracılık hizmetleri dışında hizmet sağlamaya yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın, Koçum Yanımda hesabının yetkisiz kullanıldığının, yani Kullanıcı dışındaki kişi/kişiler tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde; Kullanıcı üyeliği Doping Bilişim tarafından derhal askıya alınabilir ve/veya sonlandırılabilir. Yetkisiz işlemin Kullanıcı’nın ihmali veyahut kusuruyla gerçekleşmesi durumunda Kullanıcı, Doping Bilişim’ in ya da üçüncü kişilerin bundan doğacak her türlü zararından sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna ek olarak Kullanıcı, Koçum Yanımda hesabına giriş sırasında onay kodunu üçüncü kişilerle paylaşılması dahil olmak üzere, hesabının güvenliğinin sağlanmamasından doğan Doping Bilişim ve/veya üçüncü kişi zararlarından sorumlu olduğunu, bu zararların Doping Bilişim tarafından karşılanması halinde Kullanıcı’ya rücu edileceğini kabul ve taahhüt eder.

18.4.         Kullanıcı’ya ait verilerin, Doping Bilişim’ in ihmali hareketi olmadan yetkisiz kişilerin eline geçmesi nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan ötürü Doping Bilişim sorumlu değildir.

18.5.         Kullanıcı’nın Koçum Yanımda hesabı üzerinden hizmet almak için uyumlu donanım ve cihazlara (gerekli işletim sistemi ve asgari sürümüne) sahip olması gerekmektedir. Bunların sağlanması Kullanıcı sorumluluğundadır. Kullanıcı, bu Koşullar ile donanım, cihaz ve yazılıma ilişkin tüm risk ve yükümlülükleri kabul eder. Kullanıcı, Koçum Yanımda üzerinden Koç(lar), Rande veya Mentor(lar) ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve genel olarak uygulama ile bağlantılı kullanılan yazılımlarla ilgili uygulanabilir tüm lisans anlaşmalarını (bu Sözleşme kapsamındaki Kullanım Koşulları dahil) ve diğer şart ve koşulları incelemek, bunlara uyum sağlamakla sorumludur.

18.6.         Doping Bilişim, donanım veya işletim sistemi arızasından; telif hakları Doping Bilişim’e ait olmayan veritabanı yazılımından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve Kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz.

18.7.         Kullanıcı, kullanım lisansını aldığı yazılımları, yazılım dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, Doping Bilişim’in yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, Doping Bilişim’in sorumluluk sınırının bu Sözleşme’nin konusu olan Uygulama için süreli ve sınırlı kullanım lisansı verilmesi kapsamında olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

18.8.         Kullanıcı, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve Doping Bilişim’in elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda Doping Bilişim’ in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

18.9.         Kullanıcı, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek Doping Bilişim’den herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

 

19.   YETKİLİ MAHKEME

Bu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları; burada belirlenmeyen hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

Bu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartlarından dolayı ihtilaf vukuunda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

20.   YÜRÜRLÜK

Bu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları, Kullanıcı veya Veli Kullanıcı/Veli tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. Kullanıcı bu hususu bilerek Sözleşme’yi okumuş ve onaylamıştır.

 

Yukarıda yer alan Üyelik Sözleşmesi’nin bir örneği, uygulama içerisinde Kullanıcı tarafından muhafaza edilmek üzere kaydedilecektir.

V3