KOÇUM YANIMDA UZMAN ÜYELİK KOŞULLARI

Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce, Üyelik ve Kullanım Koşulları’nın (“Üyelik Koşulları”) tamamını dikkatle okuyunuz.

Koçum Yanımda üyelik işlemini gerçekleştirmesiyle Koç veya Mentor; bu metni okuduğunu, anladığını ve buradaki Koşullar ile bağlı olduğunu, bu bakımdan reşit olduğunu ve Koçum Yanımda uygulama koşullarına taraf olmaya yetkin olduğunu beyan etmiş sayılır.

Üyelik Koşulları’na, Koçum Yanımda Uzman hesabınızdan ulaşabilirsiniz.

1. TARAFLAR

Bu Koşullar, Koçum Yanımda platformunun sahibi, aracı hizmet sağlayıcı Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“Doping Bilişim”) ile platformda hizmet sağlayan gerçek kişi (“Koç” veya “Mentor”) arasında düzenlenmiştir.

 

Doping Bilişim Adres ve İletişim Bilgisi

Adres: Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1g/205 Esenler İstanbul

Vergi No – Vergi Dairesi: 3101275788 Esenler Vergi Dairesi

MERSİS No: 0310127578800001

Telefon (Müşteri Hizmetleri): 0 212 236 74 41

E-mail: [email protected]

 

2. TANIMLAR

Koçum Yanımda: Tüm hakları Doping Bilişim’e ait Koçum Yanımda websitesi, üye kullanıcıların hizmet aldığı “Koçum Yanımda” ve üye Koç(lar)ın hizmet sağladığı “Koçum Yanımda Uzman” mobil uygulamaları ve Doping Bilişim tarafından Koçum Yanımda hizmetlerine yönelik diğer dijital ortamlar üzerinden yürütülen aracı platform hizmetlerini ifade eder. Koçum Yanımda, bu Koşullar’da detayları belirtildiği şekilde, hizmet sağlayanların (“Koç” ve “Mentor”) ve hizmet alıcısı kullanıcıların (“Kullanıcı” ve “Veli Kullanıcı”) bir araya gelmesine aracı hizmet sağlayıcı dijital platformdur. Koçum Yanımda; Kullanıcı’nın uygulama içerisinden atama usulüyle eşleştiği Koç(lar)u ve/veya Mentor(ler) ile sınava yönelik görüntülü ya da sesli görüşme sağladığı ve yine sınav sürecine dair sorularını platform içerisinde yer alan mesaj bölümü aracılığıyla yöneltebildiği platform altyapı hizmetlerini ifade eder.

Kullanıcı: Koçum Yanımda üyesi olup platform üyesi Koç(lar) ve Mentor(ler) ile sınav hazırlığına yönelik yardımcı rehberlik görüşmesi gerçekleştirme amacıyla Koçum Yanımda uygulamasını kullanan kişiyi ifade eder. Yardımcı rehberlik, Kullanıcı’nın gerçek hayatta aldığı rehberlik seviyesine ulaşmayan, esas rehberlik hizmetine yardımcı nitelikte hizmetleri ifade eder. Uygulama üzerinden ilkokul, ortaokul, lise, KPSS DGS ve ALES seviyesindeki Kullanıcı(lar) ile Mentor eşleşmesi gerçekleşmemektedir.

Veli Kullanıcı: Velisi olduğu ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde sınava hazırlanan kişi için platform üyesi Koç(lar) ile sınav hazırlığına yönelik yardımcı rehberlik görüşmesi gerçekleştirme amacıyla Koçum Yanımda uygulamasını kullanan kişiyi ifade eder. Bu Sözleşme’de bundan sonra Kullanıcı ifadesi, Koç(lar) bakımından Veli Kullanıcı’lara sağlanacak hizmet dahil olarak hüküm ve sonuç doğurur.

Koç: Motivasyon, hedef belirleme, sınav kaygısı, ders çalışma programı hazırlama, verimli ders çalışma, odaklanma ve hafıza sorunları, meslek seçimi ve son olarak tercih dönemi konularında Kullanıcı’ya yardımcı rehberlik hizmeti sunan, Koçum Yanımda Uzman uygulamasına hizmet sağlayıcı sıfatıyla üye olan, alanında yetkin ve yeterlik sahibi kişiyi ifade eder.

Mentor: Geçmiş yıllarda düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında derece yapmış; yalnızca lise ve YKS sınavına hazırlık sürecinde olan Kullanıcı(lar) ile kendi deneyimlerini paylaşan ve mentorluk görüşmeleri gerçekleştiren lisans seviyesinde programa kayıtlı, Koçum Yanımda Uzman uygulamasına hizmet sağlayıcı sıfatıyla üye olan gerçek kişiyi ifade eder. Mentor, Veli Kullanıcı ile ilkokul ve ortaokul seviyesindeki Kullanıcı(lar)a hizmet vermemektedir.

Görüşme: Kullanıcı’nın çevrimiçi ve görüntülü olarak Koç(lar) veya Mentor(ler) ile gerçekleştireceği, 15 dakikadan oluşan her bir yardımcı rehberlik görüşmesini ifade eder.

 

3. KOŞULLARIN KONUSU ve KOÇUM YANIMDA KAPSAMI

3.1.   Bu Koşullar, Koç’un veya Mentor’un Koçum Yanımda uygulamasına başvuru, üyelik ve uygulamayı kullanımlarına ilişkin hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3.2.   Koçum Yanımda, Kullanıcı/Veli Kullanıcı ve hizmet sağlayıcı Koç ya da Mentor’un sınav hazırlığına yönelik rehberlik görüşmeleri gerçekleştirilmesini sağlayan altyapı ve mobil uygulama hizmetlerini (“uygulama” ya da “platform”) sunar.

 

4.       ÜYELİK

4.1.   Koçum Yanımda üzerinden, sınav hazırlığına yönelik rehberlik hizmeti sunmak isteyen alanında uzman kişiler, www.kocumyanimda.com adlı internet sitesinde ya da Koçum Yanımda Uzman uygulamasında yer alan üyelik başvurusu formunu eksiksiz doldurur. Üyelik başvurusu sırasında, m. 5.1. uyarınca gerekli bilgi ve resmi belgelerini sağlar ve yetkin olduğu branşı/branşları seçer. (Üyelik başvurusunda sunulan bilgi ve belgelerin Koçum Yanımda tarafından toplanması bakımından, 6698 sayılı sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca düzenlenmiş Koçum Yanımda Uzman Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.)

4.2.   Koçum Yanımda, Koç veya Mentor üyelik işleminin onaylandığına ilişkin bildirim, Koç’un veya Mentor’un üyelik sırasında sağlamış olduğu iletişim kanalı (telefon, e-posta vb.) üzerinden gerçekleştirilir.

4.3.   Uygulama üyeliğini tamamlayan Koç veya Mentor, Koçum Yanımda uygulamasında hizmet sağlamak için “Koçum Yanımda Uzman” uygulama hesabına girişini mobil üzerinden, başvuru sırasında belirtmiş olduğu telefon numarasına gelecek onay kodu ile gerçekleştirir.

4.4.   Koç veya Mentor, Koçum Yanımda Uzman uygulamasını kullanırken, üyelik başvurusu sırasında onayladığı bu Koşullar ile bağlı olduğunu kabul eder.

4.5.   Doping Bilişim’in aracı hizmet sağlayıcı platform niteliği itibariyle; Koç’un veya Mentor’un Koçum Yanımda üzerinden hizmet sağlamaya yetkinliğini ölçmek bakımından herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

4.6.   Doping Bilişim, Koç’un veya Mentor’un Koçum Yanımda Uzman hesabında sağladığı e-posta, adres ve telefon bilgilerinin doğruluğunu denetler. Doğrulama sırasında bu bilgilerin güncel olmadığının tespiti halinde, Koç’a veya Mentor’a en fazla üç iş günü süre vererek anılan bilgilerin güncellenmesi sağlanır. Koç veya Mentor, bilgilerinin doğrulanamaması halinde, mevcut devam eden hizmetleri dışında Koçum Yanımda’da hizmet sağlamasına izin verilmeyeceğini kabul eder.

 

5.       KOÇUM YANIMDA UZMAN HESABI

5.1.   Koç veya Mentor, üyelik başvuru formunda doldurulan bilgilerin kendisine ait olduğunu, doğru ve gerçek olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

5.2.   Koç veya Mentor, Koçum Yanımda Uzman hesabının yalnızca kendisine tahsis edildiğini, hesap yönetiminden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu bilir ve hesap güvenliğini sağlar.

5.3.   Koçum Yanımda Uzman hesabı üçüncü kişilere devredilemez, kiralanamaz ya da Koçum Yanımda Uzman hesabı hiçbir şekilde üçüncü kişilere kullandırılamaz.

 

6.       KOÇUM YANIMDA’DA HİZMET SAĞLAMAK

6.1.   Koçum Yanımda üzerinden Kullanıcı ile gerçekleştirilen her bir görüşme 15 (onbeş) dakikadan oluşur.

6.2.   Koçum Yanımda uygulaması üzerinden sağlanan görüşme hizmetinden, “hizmet sağlayıcı” sıfatıyla tamamen Koç veya Mentor sorumludur. Bu bakımdan Koç veya Mentor, Koçum Yanımda uygulaması üzerinden Kullanıcı’ya sağlamış olduğu hizmete ilişkin yetkinliğinden, vermiş olduğu hizmetlerin kalitesinden, hizmetleri sırasında Kullanıcı’ya sağlamış olduğu bilgilerin doğruluğundan ve yanıltıcı olmamasından bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.3.   Koç veya Mentor, Koçum Yanımda uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği hizmetlerinde, etik ve mesleki kurallara, hukuka uygun davranacağını; özen yükümlülüğü, gizlilik ilkeleri kapsamında ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca Kullanıcı’ya ait bilgileri hiçbir şekilde kayıt altına almayacağını, hiçbir platformda ifşa etmeyeceğini, paylaşmayacağını, yaymayacağını ve/veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.4.   Koç veya Mentor, Koçum Yanımda Kullanıcı’sı ile herhangi bir amaçla ve herhangi bir iletişim bilgisi paylaşamaz. Koçum Yanımda üzerinden, Kullanıcı’nın ya da Koç’un veya Mentor’un Koçum Yanımda uygulaması dışında diğer tarafla iletişime geçmesi ya da iletişime geçmeye yönelik davranışları yasaktır. Bunun aksi davranışların tespiti halinde, Koç’un veya Mentor’un hesabı Koçum Yanımda tarafından askıya alınabilir ya da üyeliği süresiz olarak derhal sona erdirilebilir. Koç’un veya Mentor’un buna aykırı davranışlarından doğan Doping Bilişim’in zararlarına ilişkin olarak, aykırı davranışı gerçekleştiren taraf/taraflar sorumludur.

6.5.   Doping Bilişim, Koçum Yanımda Uzman platformunun Koç veya Mentor tarafından efektif kullanılabilmesi, sürekliliğin sağlanabilmesi için gerekli, makul ve mümkün olan teknik desteği sağlar.

6.6.   Doping Bilişim, Koç’ un veya Mentor’ün, üyelik başvurusunu gerçekleştirmesinden itibaren, 6698 Sayılı KVKK’ dan kaynaklanan yükümlülüklerini Veri Sorumlusu sıfatıyla yerine getirir. Koç’a veya Mentor’a gerekli Aydınlatmayı yapar.

 

7.       ÖDEMELER

7.1.   Görüşme başı ücret, Kullanıcı puanlamalarına karşılık gelecek şekilde oluşturulan ücret tarifesine göre belirlenir. Kullanıcı puanlarına karşılık gelen görüşme başı ücret tarifesine, Koçum Yanımda Uzman uygulaması bilgilendirme bölümlerinde ya da Koçum Yanımda tarafından yayınlanan kılavuzlarda yer verilir. Uygulama tarafından belirlenen Görüşme ücreti, Koç’a veya Mentor’e öncesinde bildirim sağlamak koşuluyla Doping Bilişim tarafından, herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

7.2.   Koç veya Mentor tarafından Koçum Yanımda Uzman üzerinden sağlanan hizmet ücretleri toplu olarak, aylık ödeme barajı olan 350 TL’yi geçtiğinde hizmetin/hizmetlerin sağlandığı ayı takip eden ayın 1’i ile 5’i arasında Koç’un veya Mentor’ün Koçum Yanımda Uzman hesabında bildirdiği banka hesabına yatırılır.

7.3.   Koç veya Mentor, Koçum Yanımda Uzman üyeliğini sonlandırmak ve/veya hesabının silinmesini talep etmesi halinde, bu hususu Doping Bilişim’e [email protected] e-posta adresinden bildirir. Kullanıcı(lar)ya sağlamış olduğu Görüşme hizmetine karşılık ödemeler, ödeme barajı beklenmeksizin, ilgili talebi takip eden ayın 1’i ile 5’i arasında hesabına yatırılır ve sonlandırma talep eden Koçu’un veya Mentor’un uygulama üyeliğine son verilir.

7.4.   Yukarıda da belirtildiği üzere, Koçum Yanımda platformunun bağımsız hizmet sağlamaya yönelik aracılık hizmetlerinden oluşması nedeniyle; bu platform üzerinden sağlanan kazançlardan doğabilecek gelir vergisi ve sair her türlü vergisel ya da yasal diğer yükümlülüklerden Koç veya Mentor sorumludur.

 

8.       PLATFORM KURALLARI

8.1.   Koç veya Mentor, Koçum Yanımda üzerinden sağladığı hizmetleri gerçekleştirirken hizmet sağlayıcı olmasından doğan etik kurallara ve özen yükümlülüğüne uygun davranır.

8.2.   Koç veya Mentor, uygulama üzerinden sağlayacağı hizmeti, Koçum Yanımda Görüşme kılavuzu gibi Koçum Yanımda ekibinin yayınladığı bilgilendirme ve/veya açıklamaları dikkate alarak yürütür.

8.3.   Koç veya Mentor, Kullanıcı’ya ilişkin her türlü bilginin ve/veya Kullanıcı’dan kendisine yönlendirilebilecek her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu (“Gizlilik Sözleşmesi”) kabul ve taahhüt eder; bu bilgileri hiçbir şekilde ve hiçbir mecrada ifşa edemez, paylaşamaz veyahut yayınlayamaz.

8.4.   Koç veya Mentor, Görüşme sırasında;

        görüntüsünün her zaman açık olması,

        görüntüsünün ve sesinin net olması,

        görüntü arka planının sade olması,

        Görüşme ortamının gürültülü olmaması,

        yalnız bulunması

        kılık kıyafetinin özenli olması,

        Koçum Yanımda Uzman Kılavuz kapsamı

hususlarına uygunluk sağlar.

8.5.   Koç veya Mentor, Görüşme’de görüntülü görüşmenin esas olduğunu, ihtiyari olarak kamerasını kapatamayacağını bilir ve kabul eder. Bununla birlikte Kullanıcı(lar), görüşme sırasında kameralarını kapalı tutabilir ve Koç veya Mentor tarafından kameralarını açmaya hiçbir şekilde zorlanamazlar.

8.6.   Koç, Kullanıcı(lar)a sağladığı hizmetin kapsamının motivasyon, hedef belirleme, sınav kaygısı, ders çalışma programı hazırlama, verimli ders çalışma, odaklanma ve unutkanlık sorunları, meslek seçimi ve üniversite tercihi ve son olarak tercih dönemi konularında yardımcı rehberlik hizmeti sağlanması; Mentor ise Kullanıcı(lar)a sağladığı hizmetin kapsamının sınav süreç deneyimlerini paylaştığı, mentorluk görüşmelerinin sağlanması amaçlı olduğunu bilir ve kabul eder. Bu bakımdan Koç veya Mentor;

     Görüşme’de esas rehberlik, psikolojik koçluk ve/veya psikoterapi hizmetleri vermeye ya da bu kapsamda girişimde bulunmaya yetkili olmadığını,

     Görüşme(ler) esnasında siyasi ve dini görüşünü belli etmeyeceğini,

     Görüşme(ler) sırasında, Kullanıcı’nın cinsiyeti, ırkı, dini, cinsel kimliğine ilişkin ayrımcılık gözetmeyeceğini, Görüşme konularıyla ilgisi olmadığı halde Kullanıcı’ya kişisel bilgilerine dair sorular yöneltmeyeceğini

kabul, beyan ve taahhüt eder.

Koç’ un belirtilen hususlara aykırılık hali bu Koşullar ile düzenlenmiştir.

8.7.   Koç veya Mentor, uygulama üzerinden gerçekleştirdiği Görüşme(ler)ye ilişkin Kullanıcı puanlamalarının genel ortalamasının, asgari olarak 5 üzerinden 4’ün üstünde olması gerektiğini kabul eder ve Görüşme’de bu yönde gerekli hassasiyeti gösterir.

8.8.   Koç veya Mentor, Görüşme(ler) sırasında yasaya ve ahlaka aykırı söz, isnat ya da fiillerde bulunamaz.

8.9.             Koç veya Mentor, uygulama geneline zarar verecek veya Doping Bilişim ile başka uygulamalar ya da internet siteleri arasında ihtilaf oluşmasına sebep olacak iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder.

 

  1. KOŞULLARA ve PLATFORM KURALLARINA AYKIRILIK

9.1.             Koç veya Mentor,

a.    Görüşme’lerin genel puan ortalamasının 4 puanın altında kalması,

b.    Herhangi bir Görüşme’nin uygulama formatına uymaması,

c.     Görüşme kalitesinin İşbu Koşullarda belirtilen kriterlere ve Platform Kurallarına uygun olmaması

9.2.   hallerinde Doping Bilişim tarafından üyeliğinin askıya alınabileceğini veya üyeliğine süresiz olarak son verileceğini kabul eder.

9.3.   Koç veya Mentor, platform kurallarına ya da bu Koşullar’a aykırı davranması nedeniyle, Doping Bilişim’ in ya da üçüncü kişilerin bundan doğacak her türlü zararından sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4.   Koç veya Mentor, Görüşme(ler) sırasında yasaya ve ahlaka aykırı söz, isnat ya da fiillerde bulunması halinde; bu tür eylemlerinden hukuki, cezai ve idari her türlü mevzuat kapsamında sorumluluğuna gidileceğini bilir ve kabul eder. Bu halde, Doping Bilişim tarafından üyeliğinin askıya alınacağını veya süresiz olarak üyeliğine son verileceğini ve buna ek olarak Doping Bilişim’ in 1000 (bin) TL ile 10.000 (bin) TL cezai şart bedeli talep edebileceğini kabul eder.

9.5.   Aşağıda sayılan hallerin varlığında ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı’yı mağdur eden veya Koçum Yanımda itibarına ya da marka değerine zarar verecek şekilde, bu Koşullarda yer alan herhangi bir yükümlülüğe ve uyması gereken hallere aykırı Görüşme(ler)nin ya da davranışların saptanması durumunda uygulama hesabındaki ödeme, cezai şart olarak aykırı davranışa karşılık mahsup edilebilir ya da Koç’a veya Mentor’e iletilen Görüşme başı ücretin iadesi alınır:

      Hesabın üye Koç veya Mentor dışında üçüncü kişiler tarafından kullanılması

      m.6.3, 6.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 ve 8.6’da belirtilen koşul ve kurallara aykırılık

 

  1. SORUMSUZLUK KAYDI

10.1.    Koçum Yanımda Uzman hesabında gerçekleşen tüm faaliyetler ve bunlarla bağlantılı olarak yapılan diğer işlemler tamamen Koç’un veya Mentor’un münhasır sorumluluğundadır; Doping Bilişim’in aracılık hizmetleri dışında hizmet sağlamaya yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Koç veya Mentor, Koçum Yanımda Uzman hesabının yetkisiz kullanıldığının, yani Koç veya Mentor dışındaki kişi/kişiler tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde; Koç veya Mentor üyeliği Doping Bilişim tarafından derhal askıya alınabilir ve/veya sonlandırılabilir. Yetkisiz işlemin Koç’un veya Mentor’un ihmali veyahut kusuruyla gerçekleşmesi durumunda Koç veya Mentor, Doping Bilişim’ in ya da üçüncü kişilerin bundan doğacak her türlü zararından sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna ek olarak Koç veya Mentor, Koçum Yanımda Uzman hesap giriş/onay kodunu üçüncü kişilerle paylaşılması dahil olmak üzere, hesabının güvenliğinin sağlanmamasından doğan Doping Bilişim ve/veya üçüncü kişi zararlarından sorumlu olduğunu, bu zararların Doping Bilişim tarafından karşılanması halinde Koç’a veya Mentor’a rücu edileceğini kabul ve taahhüt eder.

10.2.    Koç’a veya Mentor’a ait verilerin, Doping Bilişim’ in ihmali hareketi olmadan yetkisiz kişilerin eline geçmesi nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan ötürü Doping Bilişim sorumlu tutulamayacaktır.

10.3.    Koç’uun veya Mentor’un Koçum Yanımda üzerinden hizmet verebilmek için uyumlu donanım ve cihazlara (gerekli işletim sistemi ve asgari sürümüne) sahip olması gerekmektedir. Bunların sağlanmasından yalnızca Koç veya Mentor sorumlu olup, bu bakımdan Doping Bilişim sorumluluğu bulunmamaktadır. Koç veya Mentor, bu Koşullar ile donanım, cihaz ve yazılıma ilişkin tüm risk ve yükümlülükleri kabul eder. Koç veya Mentor, yine Görüşme oturumları ve genel olarak uygulama ile bağlantılı kullanılan yazılımlarla ilgili uygulanabilir tüm lisans anlaşmalarını ve diğer şart ve koşulları incelemek, bunlara uyum sağlamakla sorumludur.

10.4.    Uygulama internet erişimi gerektirir. Söz konusu internet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği Koç’un veya Mentor’un sorumluluğundadır. Koç veya Mentor, Görüşme’nin sağlanması ilgili olarak elektronik cihazından/cihazlarının donanımsal eksikliklerinden; internet kalitesi ya da erişiminden kaynaklanan sorunlardan Doping Bilişim’ in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

10.5.    Koç veya Mentor, uygulama üzerinden hizmet sağlamasına engel oluşturabilecek herhangi bir iş kolunda faaliyet göstermesi halinde; mesleki yükümlülüklerinden kaynaklı doğabilecek tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

10.6.    Doping Bilişim, donanım veya işletim sistemi arızasından; telif hakları Doping Bilişim’e ait olmayan veritabanı yazılımından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve Kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz.

10.7.    Koç veya Mentor, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve Doping Bilişim’in elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda Doping Bilişim’ in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

10.8.    Koç veya Mentor, Koçum Yanımda hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek Doping Bilişim’den herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

10.9.    Koç veya Mentor, uygulama üzerinden hizmet sağlayarak elde ettiği gelirin serbest meslek kazancı olduğunu; bununla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında vergisel anlamda mükellefiyetinin doğabileceğini; bunu beyan etmemesinden doğacak cezai ve idari yaptırımlardan Doping Bilişim’ in hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul ve beyan eder.

10.10. Koç’ un veya Mnetor’un, Kullanıcı’nın bu Koşullarla ve Koçum Yanımda kılavuzlarıyla belirlenmiş yardımcı rehberlik kapsamını aşan taleplerini yanıtlaması, bu Koşullarla ve Koçum Yanımda kılavuzlarıyla belirlenmiş rehberlik kapsamını aşan yönlendirmelerde bulunması ve/veya belirlenmiş rehberlik hizmetini aşan psikolojik danışmalık ve psikoterapi alanı dahiline girebilecek görüşmeler yapması halinde; doğabilecek Kullanıcı zararlarından Koç veya Mentor tek başına sorumludur. Kullanıcı’nın bu gibi durumlarda Doping Bilişim’ e başvurması halinde; Doping Bilişim’ in Kullanıcı zararını Koç’a veya Mentor’a rücu hakkı (talep hakkı) saklıdır.

10.11.     Sosyal medya paylaşımlarına ilişkin olarak:

a) Koç veya Mentor, kendi isteği ya da uygulama tanıtımları kapsamında sosyal medyada platformlarında paylaşımlar yapması halinde; sosyal medya kullanıcılarını "daha fazla oku" gibi bir alanı tıklamak zorunda bırakmadan yazılı, sözlü olarak videonun reklam niteliğinde olduğunu belirten Doping Hafıza ya da Koçum Yanımda ile işbirliği yapıldığı anlamına gelebilecek etiketleri kullanır. Örneğin; Koç sosyal medya paylaşımında #işbirliği hashtag’ine yer verir.

b) Koç veya Mentor, Doping Bilişim’ e ait uygulamalarla ile ilgili olarak yapmış olduğu paylaşımlarda, Reklam Kurulu'nun 04.05.2021 tarihli ve 309 sayılı toplantısında 2021/2 numaralı ilke kararı olarak kabul edilen “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” bakımından yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul eder.

c) Koç’ un veya Mentor’un, yukarıda yapılan açıklamalara uygunluk sağlaması bakımından gerçekleşecek zararlardan Dopin Bilişim’ in sorumluluğu olmayacaktır.

 

11.   SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

11.1.    Üyelik Koşulları’ndaki değişiklikler, Koç’a veya Mentor’a öncesinde bildirilir ve değişiklikler bildirim tarihinden itibaren on beş günlük sürenin sonunda yürürlüğe girer. Bu süre sonunda Koç veya Mentor, Koçum Yanımda hizmetlerini kullanmaya devam etmekle Üyelik Koşulları’ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

11.2.    Anılan süre, Koç veya Mentor’ın teknik geliştirme yapılmasını gerektiren haller ile hizmet bedellerinde aleyhe değişiklik, platform hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması, Koç veya Mentor aleyhine yeni cezai şart getirilmesi, hak ve menfaat dengesinin Koç veya Mentor aleyhine bozulması gibi sonuçlar doğuran hallerde otuz gün olarak uygulanır. Bu tür değişikliklerde Koç’un veya Mentor’un derhal ve tazminatsız fesih hakkı olup Koç’un veya Mentor’un Koçum Yanımda Uzman hesap bakiyesine ilişkin ödeme Koç’un veya Mentor’un hesabına ödeme koşullarında belirtildiği gibi gerçekleştirilir. Bu süre sonunda Koç veya Mentor, Koçum Yanımda hizmetlerini kullanmaya devam etmekle Üyelik Koşulları’ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 

12.   UYGULAMA LİSANSI

12.1.    Koçum Yanımda (“ESER”), yürürlükteki her türlü mevzuat ile korunmaktadır. Bu Koşullar ile Koç’a veya Mentor’a ESER’ den doğan herhangi bir mali ya da manevi hakkın devri yapılmamakta; yalnızca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında münhasır olmayan süreli kullanım lisansı, yalnızca kişisel kullanım için bu Koşullarda belirtildiği şekilde tevdi olunmaktadır.

12.2.    ESER’ i kullanım hakkı, ESER’ in kullanılmasını, saklanmasını, yüklenmesini, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini Koç’un veya Mentor’un üyeliği devam olunduğu sürece içermektedir.

12.3.    Kullanım hakkı tanınan Koç veya Mentor;

        Uygulamada değişiklik yapmamayı, uygulamayı çoğaltmamayı, uygulamayı yaymamayı, umuma iletmemeyi, başkalarının kullanımına sunmamayı, uygulamadan yararlanarak yeni bir uygulama oluşturmamayı, uygulamanın lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakmamayı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde Doping Bilişim’in ESER’ den doğan haklarını ihlal etmemeyi,

        Uygulama içindeki sunumların, yazılımların, grafik kullanıcı arabirimlerinin, seslerin ve videoların Koç veya Mentor tarafından Doping Bilişim’ in ESER’ den doğan haklarını yukarıda örneklendirildiği üzere ihlal etmeyecek şekilde

kullanmayı kabul ve taahhüt eder.

12.4.    Doping Bilişim’in ESER’e ilişkin her türlü hakkı, mülkiyeti ve menfaati (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları da dahil) açıkça saklıdır.

12.5.    Uygulamada yer alan, sınai ve fikri mülkiyetten doğan; yazılım, marka, tasarım, ticari unvan gibi her türlü hak münhasıran Doping Bilişim’indir. İşbu Koşullar, hiçbir şekilde Doping Bilişim’in sınai ve fikri mülkiyet haklarının devri veya bu hakların kullanım izni anlamına gelmemektedir.

12.6.    Koç veya Mentor, Doping Bilişim’ in izni olmadan, uygulama dahilindeki ya da temsilci görüşmelerinde Koç’a veya Mentor’a iletilen herhangi bir görsel, yazılı ve işitsel malzemeyi, materyali, sunumu, kesiti ve ilgili olabilecek her türlü medya, içerik ve/veya metni; aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya şeklinde çoğaltmanın, kopyalamanın, yayınlamanın ya da dağıtmanın telif hakkı ihlali doğurduğunu bilir ve bu tür ihlalleri gerçekleştirmesi halinde cezai ve hukuki sorumluluğuna gidileceğini kabul ve beyan eder.

 

13.   CEZAİ ŞART

13.1.    www.kocumyanimda.com internet sitesi veya Koçum Yanımda dahilindeki her türlü yazılı, işitsel ve görsel (video, fotoğraf, vs) içeriğin bilgisayara indirilmesi (download edilmesi), kopyalanması, çoğaltılması, bir web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlanması, bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde gösterimi, izin alınmadan link verilmesi yasaktır. Aksine davranışlar, FSEK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Doping Bilişim haklarını ihlal eden davranışlardır.

13.2.    Bu tip ihlali davranışlarda bulunan; www.kocumyanimda.com internet sitesi ve Koçum Yanımda’nın tüm haklarının sahibi Doping Bilişim’e cezai şart olarak, telif haklarına ilişkin her bir ihlal için fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, en az 5.000.000 (beşmilyon) TL ödemeyi, bu cezai şart bedelinin fahiş olmadığını, ihlalin ve kusurun ağırlığına göre Doping Bilişim’in bu ceza miktarını artırabileceğini mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

14.   ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

14.1.         Koç veya Mentor, Koçum Yanımda Uzman üyeliğini herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle sona erdirmeyi talep edebilir. Doping Bilişim, ilgili işlemi gerçekleştirmek için en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Koç’u veya Mentor’u süreçle ilgili bilgilendirir. Koç’un veya Mentor’un, Koçum Yanımda Uzman hesabında bakiye ücretinin bulunması halinde ödeme, bu Koşullarda belirtildiği gibi gerçekleştirilir.

14.2.         Koç’un veya Mentor’un bu Koşullar’a ve Platform Kuralları’na ayrı davranışta bulunması, hesabında şüpheli işlemlerin tespiti, Koç veya Mentor hakkında alınan şikayet ya da bildirimin olması halinde Doping Bilişim, Koç’un veya Mentor’un platform üyeliğini tamamen Doping Bilişim inisiyatifinde olarak derhal askıya alabilir ya da üyeliğini süresiz olarak bildirimle sonlandırabilir. Ayrıca Doping Bilişim’in, Koç’un veya Mentor’un aykırı davranışlarına ilişkin olarak Koç’a veya Mentor’a karşı ileri sürebileceği hukuki, cezai her türlü yasal hakları saklıdır.

14.3.         Mevzuattan kaynaklanan sebeplerle veya kamu düzenini ilgilendiren, gecikmesinde sakınca bulunan ya da dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer siber güvenlik risklerini içeren durumlarda Koçum Yanımda hizmeti derhal kısıtlanabilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Kısıtlama, askıya alma ve sonlandırmanın gerekçesi Koç’a veya Mentor’a gecikmeksizin bildirilir.

14.4.         Koç veya Mentor üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Koç’un veya Mentor’un kişisel verileri, Doping Bilişim tarafından, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yayınladığı politikalar ve ilgili mevzuat hükümlerince öngörülen şekilde ve sürede saklanmaya devam eder.

 

15.  TARAFLARIN DURUMU

Koç veya Mentor, Koçum Yanımda aracı platformundan bağımsız hizmet sağlayan kimsedir. Bu anlamda, Taraflar’dan hiçbiri, diğer taraf adına veya diğer taraf için bağlayıcı herhangi bir yükümlülük veya yükümlülük altına girme veya yazılı veya başka bir şekilde, onun adına açık veya zımni herhangi bir yükümlülük üstlenme veya oluşturma konusunda hiçbir hak, yetki veya yetkiye sahip olmayacaktır. Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi hiçbir şekilde; ortak girişim, ortaklık veya işveren-çalışan anlamına gelmeyecek veyahut bu Sözleşme hükümleri anılan şekillerde yorumlanmayacaktır.

 

  1. FİKRİ MÜLKİYET İHLALİ ŞİKAYET BAŞVURUSU

Doping Bilişim, aracılık hizmetleri yürütmesi nedeniyle Koçum Yanımda üzerinden gerçekleştirilen hizmet içeriklerini denetlemek ya da incelemekle yükümlü değildir. Bununla birlikte, Doping Bilişim üçüncü kişilerin fikri mülkiyetlerine önem verir. Bu nedenle, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikayetler, ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlaması şartıyla Koçum Yanımda üzerinden ya da Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 ESENLER / İSTANBUL adresine noter aracılığıyla iletebilirsiniz. Mevzuatta belirtilen şartları içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz ve başvuru sahibi eksiklikle ilgili bilgilendirilir.

 

  1. İHTİLAFLARIN HALLİ

17.1.    Bu Koşullarla ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu Koşullar ve Koşullarla belirlenmeyen hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

17.2.    Bu Koşulların uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğu kararlaştırılmıştır.

 

Koç veya Mentor, bu Üyelik Koşulları’na Koçum Yanımda Uzman hesabından her zaman ulaşabilir.

V3