UZMAN AYDINLATMA METNİ

Siz Uzman’larımızın kişisel verilerinin güvenliği sağlamak bizim en önde gelen ilkelerimizdendir. Bu ilkemizden yola çıkarak, Koçum Yanımda Aydınlatma Metni ile size;

        hangi kişisel verilerinizi bizimle paylaştığınızı,

        neden bu bilgilerinize ihtiyaç duyduğumuzu,

        bilgilerinizi kimlere ve neden aktarabileceğimizi,

        kişisel bilgilerinizi nasıl edindiğimizi ve bunun yasal nedenlerini,

        son olarak kişisel verilerinizle ilgili olarak haklarınızın neler olduğunu,

 

açıklamak isteriz.

 

Bu bilgileri sizlerle paylaşmadan önce, açıklanması gerekli bazı hususlar şunlardır:

Kişisel veri nedir? Gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesine yarayan tüm bilgiler kişisel veridir. Örneğin; kişilerin adı, soyadı, görüntü ve ses kayıtları, telefon numarası, mezuniyet bilgisi kişisel verilerden bazılarıdır.

Veri İşleme faaliyeti nedir? Kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla, yani bilişim sistemleri üzerinden veya manuel olarak; elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi her türlü işlem anlamına gelir. Örneğin, kişisel verilerinizi bizimle “Koçum Yanımda Uzman Üyelik Formu” nda paylaşmanız, bizim tarafımızdan gerçekleştirilen bir veri işleme faaliyetidir.

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri işleme faaliyetinin neden ve nasıl olacağını belirleyen gerçek ya da tüzel kişidir. Bu bakımdan, Şirketimiz bir veri sorumlusudur.

Veri Sorumlusu olarak Şirketimiz, Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 Esenler/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 3101275788 Vergi Kimlik Numaralı Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. kısaca Doping Bilişim’dir. Doping Bilişim, Koçum Yanımda platformunda (“platform” ya da “uygulama” olarak ifade edilecektir) aracı hizmet sağlayıcı faaliyetlerini sürdürmektedir. Doping Bilişim’e ait iletişim bilgileri Aydınlatma Metni’nin sonunda yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni kapsamındaki açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:

1. Koçum Yanımda Uygulamasına Uzman (Koç veya Mentor) olarak üyelik kaydı yapmanız sırasında ve üye olmanızla birlikte hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

Koçum Yanımda uygulamasına üyelik başvurusu sırasında; ad, soyad, T.C. adres, e-posta adresi, telefon numarası, telefon IP adresi ve cihaz bilgileri, eğitim durumu, üniversite, bölüm, özgeçmiş, üyelik şifresi ya da onay kodu, üyelik başvuru formunu doldurmanız sırasındaki hukuki metinlere ilişkin onay kayıtlarınız işlenmektedir. Bunların yanında,

Koç olarak üye kaydı yapıyor iseniz; özgeçmiş ve lisans diploması, varsa yüksek lisans kullanıcı belgesi, sınıf ya da diploma bilgileri,

Mentor olarak üye kaydı yapıyor iseniz; öğrenci belgesi, üniversite sınıfı, YKS sınav sonuç belgesi, YKS’de derece yapılan alan ve özgeçmiş bilgisi işlenmektedir.

Üyelik işleminin tamamlanması sonrasında uygulamanın kullanılması sırasında ise; kullanıcı ID, banka hesap no, kullanıcı görüşmeleri sırasındaki görüntü ve ses kayıtlarınız, kullanıcılar bakımından almış olduğunuz notlarınız, log kayıtlarınız, Koçum Yanımda hesabınızda yer alan profil bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, merkez adresinin bulunduğu il bilgisi, telefon ve e-posta iletişim bilgisi, okul bilgileri, meslek bilgisi, fotoğrafınız, genel kullanıcı puanlama ortalaması), Koçum Yanımda platform etkinliklerinde alınan kayıtlar, kişisel veri içermesi halinde bu etkinlikler sırasında hakkınızda tutulan notlar, etkinlik toplantılarındaki görüntü ve/veya ses kayıtlarınız, tarafınızca onaylanan sözleşmelerin kayıtları uygulama içinde işlenecektir.

2. Kişisel verileriniz hangi yollarla işlenmektedir?

Kişisel verileriniz; tarafımızdan yahut yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Üyelik formu altyapısı Eksedra Bilişim Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Eksedra) tarafından hazırlanması sebebiyle üyelik kayıt işlemleri, veri işleyen sıfatıyla Eksedra altyapısında gerçekleşmektedir.

Bu kapsamda, kişisel verileriniz;

        Koçum Yanımda “Uzman Üyelik Formu”nu doldurmanız,

        Uygulama üyelik hesabınızda yer alan “Hesap Bilgilerim” bölümünü düzenlemeniz,

        Koçum Yanında kullanıcılarına hizmet vermeniz çerçevesinde gerçekleştirdiğiniz görüşmeler,

        Koçum Yanımda uygulaması içerisinde zaman zaman açılan anketlere katılmanız,

        Koçum Yanımda etkinlikleri sırasında,

        Koçum Yanımda yetkililerini aramanız, email iletmeniz, WhatsApp aracılığıyla yetkili kişilerle iletişim kurmanız ve diğer iletişim kanallarıyla Koçum Yanımda yetkililerine ulaşmanız

sırasında ve bu nedenlere dayanarak kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

 

3. Hangi amaçlarla kişisel verileriniz işlenmektedir?

Koçum Yanımda uygulamasının, başta kullanıcılar ve sizin tarafınızdan kullanımının daha etkin hale getirilebilmesi ve daha sonra yasal sorumluluklarımızı yerine getirebilmek amacıyla yukarıda saydığımız kişisel verilerinizi işliyoruz.

Kişisel verilerinizi işlememizdeki meşru amaçlarımızı daha detaylı, şu şekilde sıralayabiliriz:

      Ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, profil bilgilerinizi, Koçum Yanımda “Uzman Üyelik” kaydını oluşturabilmek, üyelik bilgilerinizin kaydedilmesi, üye girişinizin yapılması, üyeliğiniz ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmak, sizi diğer Uzman üyelerden ayırmak, Üyelik Sözleşmesinin (Üyelik Koşulları) gereğinin yerine getirilmesi, e-ticaret ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, iletişim bilgilerinizin ve hesabınızın doğrulamasının yapılabilmesi, hesabınızın tekrar tüm üyelik bilgilerinizin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak uygulamaya giriş yapılabilmesi, ticari iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla,

      Mentor iseniz öğrenci belgeniz (karekodlu* kullanıcı belgelerinde T.C kimlik no, anne ve baba adı, doğum tarihi, program adı, kayıt tarihi, uyruğu) ve YKS sınav sonuç belgesi, özgeçmiş bilgileriniz; Koç iseniz lisans diploması bilgileri (karekodlu* diplomalarda T.C. kimlik no, anne ve baba adı, doğum tarihi, program adı, diploma numarası, diploma notu, mezuniyet tarihi bilgileri), varsa yüksek lisans kullanıcı belgesi ya da diploma bilgileri, özgeçmiş bilgilerinizi; platform üyeliğinizin platformda hizmet verebilmek için yetkin olduğunuza ilişkin bilgi ve belgeler arşivlenerek tamamlanması amacıyla (*karekodlu kullanıcı belgeniz veya diplomalarınızda ayrıca yer alan anne, baba, doğum tarihi ve uyruk bilgileri tarafımızca kullanılmamakla birlikte karekodlu belge iletmeniz halinde, karekodun doğrulama fonksiyonunun kullanılması amacıyla belge iletildiği şekilde sistemlerimizde yer alacaktır),

      T.C. adres ve banka IBAN no bilginiz; üyelik işleminizin tamamlanması sonrasında Üyelik Sözleşmesi (Üyelik Koşulları) kapsamında kullanıcı görüşme ücretlerinin hesabınıza ödenebilmesi ve ödemelerin yasal olarak belgelendirilebilmesi amacıyla,

      Kullanıcı görüşmeleri sırasındaki görüntü ve ses kayıtlarınız, kullanıcılar bakımından almış olduğunuz notlarınız, log kayıtlarınız, Koçum Yanımda platform etkinliklerinde yapılan görüşmeler, kişisel veri içermesi halinde bu görüşmeler sırasında hakkınızda tutulan notlar, etkinlik sırasında görüntü ve/veya ses ve adres bilgileriniz üyelik işleminizin tamamlanmasıyla Üyelik Sözleşmesi (Üyelik Koşulları) kapsamında; uygulama içi güvenliğin ve denetimin sağlanabilmesi, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü aşamasında, ilgili kanun ve düzenlemelerine aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı kullanıcıların, siz Uzman’ların ve diğer ilgili üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, kanundan ve düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel kamu kurum ve kuruluşlarına karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, bizden bilgi talep etmeniz ve yasal haklarınız kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve kanun ya da düzenlemelerine aykırı kullanımı engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımların tespit edilebilmesi kapsamında Uzman görüşmelerinin tekrar izlenebilmesi amaçlarıyla,

      Kullanıcı ID, Log kayıt bilgilerinizi; işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla,

      Kullanıcı ID, telefonunuza ait IP adresi ve cihaz bilgilerini; üyelik işleminiz sırasında ya da uygulamayı kullanmanız sırasında yaşayabileceğiniz bir problem nedeniyle Koçum Yanımda ya da üyelik formu sisteminde yetkili Eksedra teknik ekibinden desteğe ihtiyaç duymanız, fikri mülkiyet, bilgi işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü amaçlı kullanımların önlenmesi amaçlarıyla,

      Ticari iletişim izni vermeniz halinde, ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi, log kayıt, kullanıcı ID bilgilerinizi; size özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, uygulama, site veya diğer 3. taraf ortamlarında Doping Hafıza ya da Koçum Yanımda reklamlarının ve pazarlama, iletişim faaliyetlerinin (uygulama içerisinde size özel ya da genel iletilen bildirimler, kullanıcı ekranının özelleştirilmesi, size özel sunduğumuz kampanyalar, anket) yapılması, platformda hizmet vermek bakımından uygulama deneyiminizi iyileştirmeye yönelik çalışmaları ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme amaçlarıyla,

      Üyelik işlemini gerçekleştirmeniz sırasındaki KVKK, onay/izin metni ve sözleşmelere ilişkin onay kayıtlarınızın ve uygulamayı kullanmanız sırasında tarafınızca onaylanan sözleşmelerin kayıtlarının bilgisi; Kanundan doğan ispat yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla,

işlenmektedir.

4. Verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki sebepler nelerdir?

Koçum Yanımda uygulamasını kullanmanız sırasında elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’ nda yer alan hukuki sebeplere dayanarak işliyoruz. Bu yasal dayanaklarımızı şu şekilde belirtebiliriz:

Kişisel Verileriniz

Hukuki Sebepler

Ad, soyad, T.C. cinsiyet e-posta, adres, telefon numarası, IP adresi, profil bilgileriniz, log kayıt, kullanıcı ID bilgileri ile üyelik işleminizin tamamlanmasıyla profil bilgilerinizden olan IBAN numarası, platformda hizmet verdiğiniz kullanıcılarla yapılan görüşmeler sırasındaki görüntü ve ses kayıtlarınızın, kullanıcılar bakımından almış olduğunuz notlarınızın, Koçum Yanımda etkinlik sırasındaki görüşmelerin, kişisel veri içermesi halinde bu görüşmeler sırasında hakkınızda tutulan notların, etkinlik sırasındaki görüntü ve/veya ses kayıtları bilgileriniz

Koçum Yanımda uygulamasına üye olabilmeniz ve bizim bu bakımdan hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), Uygulamanın yürürlüğü, güvenliği ve denetimleriyle ilgili mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e) son olarak siz Uzman’ların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f) sebepleriyle

Koç üyelik işlemi sırasında alınan; mezuniyet durumu, üniversite, bölüm, sınıf, varsa yüksek lisans eğitim detayı, lisans diploması ya da e-devletten alınmış doğrulama kodlu lisans mezuniyet belgesi, özgeçmiş bilgileriniz

 

Mentor üyelik işlemi sırasında; YKS’ de derece yapılan alan, mezuniyet durumu, üniversite, bölüm, sınıf, YKS sonuç belgesi, kullanıcı belgesi ve özgeçmiş bilgileriniz

 

Cihaz bilgileriniz

Koçum Yanımda uygulamasına üye olabilmeniz ve bizim bu bakımdan hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e), siz Uzman’ların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f) sebepleriyle

KVKK, onay/izin metni ve sözleşmelere ilişkin onay kayıtlarınızın ve sözleşmelerin kayıtlarının bilgisi

Uygulamanın yürürlüğü, güvenliği ve denetimleriyle ilgili olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e), siz Uzman’ların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f) sebepleriyle

Koç üyelik işlemi sırasında karekodlu kullanıcı belgesi yüklemeniz halinde; T.C kimlik no, anne ve baba adı, doğum tarihi, programa kayıt tarihi,

Mentor üyelik işlemi sırasında karekodlu öğrenci belgesi yüklemeniz halinde; T.C. kimlik no, anne ve baba adı, doğum tarihi, uyruk, program adı, diploma numarası, diploma notu, mezuniyet tarihi bilgilerini

 

Koçum Yanımda uygulamasına üye olabilmeniz ve bizim bu bakımdan hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), Uygulamanın yürürlüğü, güvenliği ve denetimleriyle ilgili mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç),

Ticari iletişim izni vermeniz halinde; ad, soyad, e-posta adresi, cep telefonu, IP adresi, kullanıcı ID log kayıt bilgileriniz

Pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetleri amacıyla vereceğiniz “açık rıza” (KVKK m.5/1) sebebiyle

işlenmektedir.

İstediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi (ret) yaparak ilgili ticari iletişimi durdurabilirsiniz. Böylelikle, ticari ileti iletilmesinde açık rızaya dayanan kişisel veri işleme sürecini durdurabilirsiniz.

5. İşlenen kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçlarla aktarılmaktadır?

Kişisel verilerin KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızan aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verilerin kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde; kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

A.    Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında, kanun m.8’de belirtilen şartlar çerçevesinde, Şimdi Anladım Üyelik Formunun doldurulması sırasında ve Platform içerisinde elde etmiş olduğumuz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları doğrultusunda,

        Vergi dairelerine; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

        Bankalara, ödeme kuruluşlarına; faaliyet ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerine yerine getirilmesi,

        Anlaşmalı olunan uzman danışmanlıklara, hukuk bürolarına, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ile ilgili mali müşavirlik bürolarına,

        İş ortaklarımıza; dış kaynak hizmet sağlayıcıları, tedarikçilerimize, hosting hizmet sağlayıcılarına, bilişim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak hizmet aldığımız yazılım ekiplerine,

        Doping Bilişim ortaklarına, çözüm ortaklarına,

        Kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, (örneğin platform içi güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ve yetkili ve görevli diğer kamu kurum ve kuruluşlarına),

        Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalara

        Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına

aktarmaktayız.

B.    Rıza göstermen halinde,

        Doping Bilişim’in hizmet faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarına, tedarikçilere ve hizmet sağlayıcılara (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek ve yazılım lisanslama hizmeti sağlayıcıları, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme ve cloud hizmeti verenler gibi)

• Mobil uygulamadaki ziyaret trafiğinin artırılması, pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında yurtdışı ve yurtiçi tedarikçilerimize,

• Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalara

aktarmaktayız.

Yukarıda da ifade edildiği gibi Doping Bilişim reklam/tanıtım/pazarlama süreçleri hakkında ticari ileti almak için Açık Rıza ve Ticari İleti İzni vermiş olsanız dahi; dilediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi “ret” yaparak ilgili reklam/tanıtım/pazarlama iletilerini durdurabilirsiniz. Böylelikle, ticari elektronik ileti iletilmesinde açık rızaya dayanan kişisel veri işleme sürecini sonlandırabilirsin.

6. Kişisel verilerinize ilişkin olarak haklarınız nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereğince aşağıda sunulan haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz:

                   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

                   Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bizden bilgi talep etme,

                   Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

                   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

                   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

                   KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

                   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

                   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Doping Bilişim, Kanun’a uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; siz Uzman’ların kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak aşağıda belirtmiş olduğumuz adreslere her zaman iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz, Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. “Veri Sahibi Başvuru Formu’nda” yer alan yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafından tahsil edilebilir.

Veri Sorumlusu: Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. (3101275788 VKN /Esenler Vergi Dairesi)

e-posta: [email protected]

KEP adresi: [email protected]

Adres: Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 ESENLER/İSTANBUL

 

Size ait kişisel verilerin işleme faaliyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar bu Aydınlatma Metninde yer almaktadır. Konuyla ilgili daha kapsamlı bilgi edinmek için kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikalarımıza www.dopinghafiza.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yine bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde bizleri de arayabilirsiniz.

V3