KOÇUM YANIMDA

KULLANICI AYDINLATMA METNİ

Koçum Yanımda kullanıcılarının kişisel verilerinin güvenliği sağlamak bizim en önde gelen ilkelerimizdendir. Bu ilkemizden yola çıkarak, Koçum Yanımda Aydınlatma Metni ile sana;

açıklamak isteriz.

Öncelikle, bilmende fayda olan bazı bilgileri seninle paylaşalım:

Kişisel veri nedir? Senin kimliğini belirlemeye yarayan tüm bilgiler kişisel verindir. Mesela; adın, soyadın, görüntün, ses kaydın, telefon numaran, hobilerin, hastalıkların kişisel verilerinden yalnızca bazılarıdır.

Veri İşleme nedir? Kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla, yani bilişim sistemleri üzerinden veya manuel olarak; elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi her türlü işlem anlamına gelir. Örneğin, kişisel verilerini bizimle Koçum Yanımda Üyelik Formunda paylaşman, bizim tarafımızdan gerçekleştirilen bir veri işleme faaliyetidir.

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri işleme faaliyetinin neden ve nasıl olacağını belirleyen kişidir. Yani biz bir veri sorumlusuyuz. Biz kimiz?

Biz, Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 Esenler/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 3101275788 Vergi Kimlik Numaralı Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. kısaca Doping Bilişim’iz. İletişim için detaylı bilgi bu Aydınlatma Metni’nin sonunda yer almaktadır.

Bilmek isteyebileceğin terimlerin anlamlarını ve bizimle ilgili bazı bilgileri seninle paylaştık. Artık açıklamalarımıza geçebiliriz.

  1. Koçum Yanımda Uygulamasını kullanmakla hangi kişisel verilerini paylaşıyorsun ve bu kişisel verilerini hangi amaca ve hukuki sebebe dayanarak işliyoruz?

Kullanıcı olman halinde;

İşlenen Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepler

Ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası, Kullanıcı ID, cihaz IP adresi, şifre ve parola bilgisi veli ad-soyad ve iletişim bilgisi, isteğe bağlı olarak eklenen profil fotoğrafı bilgisi

Üyelik kaydını oluşturmak, üyelik bilgilerinin kaydedilmesi, üyelik ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmak, üyelik sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi

Uygulamaya üye olman ve bizim bu bakımdan hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), hukuki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e)

Doğum tarihi bilgisi

Yaşa ilişkin doğrulamanın sağlanması ve gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e), senin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f) sebepleriyle

Veli ad, soyad ve iletişim bilgileri

18 yaşının altında olman halinde bu Aydınlatma Metninin velin tarafından da bilgi sahibi olabilmesi ve Açık Rıza Metine vermiş olduğun onayın velin tarafından da onaylanabilmesi ve uygulama içerisindeki güvenliğin sağlanabilmesi

Ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası, IP adresi, Kullanıcı ID, çağrı kaydı bilgisi (yetkililerle yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıt bilgisi), puanlama bilgisi, Uygulamaya giriş çıkış bilgisi, log kayıtları, cihaz uygulama versiyon bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgisi,


Paket satın alınması halinde; satın alma zamanı, satın almanın detayları bilgisi, Satın almanın Havale/EFT yöntemi ile yapılması halinde, işlemin yapıldığı banka bilgisi, paylaşılması halinde dekont üzerinde yer alan bilgiler

Teknik destek hizmetinin verilebilmesi, Uygulama içi güvenliğin ve denetimin sağlanabilmesi, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü aşamasında, ilgili kanun ve düzenlemelerine aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, Doping Bilişim çalışanlarının ve diğer ilgili üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, kanundan ve düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel kamu kurum ve kuruluşlarına karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, bizden bilgi talep etmeniz ve yasal hakların kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve kanun ya da düzenlemelerine aykırı kullanımı engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımların tespit edilebilmesi

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e), senin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f) sebepleriyle

Paket satın alınması halinde; adres, satın alma zamanı, satın almanın detayları bilgisi, Satın almanın Havale/EFT yöntemi ile yapılması halinde, işlemin yapıldığı banka bilgisi, paylaşılması halinde dekont üzerinde yer alan bilgiler

Doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü aşamasında, ilgili kanun ve düzenlemelerine aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, Doping Bilişim çalışanlarının ve diğer ilgili üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, kanundan ve düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel kamu kurum ve kuruluşlarına karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, bizden bilgi talep etmeniz ve yasal hakların kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve kanun ya da düzenlemelerine aykırı kullanımı engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımların tespit edilebilmesi

Paket satın alma işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e), senin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f) sebepleriyle

Ad-soyad, telefon, IP adresi, Kullanıcı ID, hedeflediğin bölümler ve üniversiteler, hangi alandan sınava girileceği, mezun kullanıcı ise bir önceki yılın sonuç belgesi, ara sınıf ya da son sınıf seviyesinde kullanıcı ise bir önceki yıla ait okul notu bilgileri, Koçum Yanımda uygulama Uzman’ları ile yapılan görüşme kayıtlarının, Uzman’ların görüşmede kullanıcı bakımından oluşturduğu notların bilgisi, Uzman’ı puanlama bilgisi ve Uzman’ın kullanıcıyı puanlama bilgisi (puanlama bilgisi yalnızca Koçum Yanımda Uygulama yetkilileri tarafından görülebilir), Uygulama mesaj bölümünde iletilen ve bu soruların kişisel veri içermesi halinde bu verilerin, log kayıtlarının, yetkililerimizle (teknik destek, Koçum Yanımda çalışanları gibi) yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtlarının, her şekilde iletilen görüş ve öneri, puanlama bilgileri, mobil uygulama versiyon bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri,


Doping Hafıza (DH) kullanıcısı olunması halinde, DH dijital ürünü ile etkileşime dayalı olarak edinilen DH ilerleme ve performans bilgileri; DH dijital ürünündeki çalışmalara ilişkin bilgiler (son on beş güne ait çalışma istatistiği), DH dijital ürününde çözülen deneme sınavlarına ilişkin sonuçların, tamamlanan toplam soru sayısı ve izlenen toplam video sayılarının bilgisi


İsteğe bağlı olarak eklenen profil fotoğrafı bilgisi

Kişiselleştirilmiş bir uygulama hizmeti sunmak, sınava hazırlık sürecinde Koçlarımızın seni daha iyi yönlendirebilmesi, sana özel ders çalışma programı sunabilmesi, sınava hazırlık sürecinde hangi aşamada olduğunun saptanabilmesi ve oluşturulan profiline ilişkin gerekli takip ve yönlendirmelerin yapılabilmesi

Uygulamaya üye olmanız bakımından hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

Ad-soyad, telefon, kullanıcı ID, IP adres, Kullanıcı ID, şifre ve parola bilgisi, isteğe bağlı olarak eklenen profil fotoğrafı bilgisi

Tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerini kullanarak Uygulama’ ya giriş yapılabilmesi

Uygulamaya üye olmanız bakımından hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

Ad-soyad, telefon, IP adres, Kullanıcı ID, hangi alandan sınava girileceği, mezun seviyesinde kullanıcı ise bir önceki yılın sonuç belgesi, ara sınıf ya da son sınıf seviyesinde kullanıcı ise bir önceki yıla ait okul notu bilgileri, görüş ve öneri, puanlama bilgileri, cihaz uygulama versiyon bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri

Uygulama gelişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, analiz çalışmalarının yapılabilmesi

Uygulamaya üye olmanız bakımından hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

Ad-soyad, telefon, adres, Kullanıcı ID, Sipariş, talep, fatura, paket satın alma zamanı; Satın almanın Havale/EFT yöntemi ile yapılması halinde, işlemin yapıldığı banka bilgisi, paylaşılması halinde dekont üzerinde yer alan bilgiler

Paket satın alman halinde; satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak satış sözleşmenin akdedilmesi ve ifası, fatura düzenlenmesi ve muhasebe işlerinin takibi, faturanın elektronik ortamda tarafınıza iletilmesini sağlamak

Uygulamaya üye olmanız bakımından hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e) sebepleriyle, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

Ad, soyad, IP adresi, Kullanıcı ID, cep telefonu, doğum tarihi bilgileri

Sana özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya sana özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, deneme sınavları ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Uygulama, Site veya diğer 3. Taraf ortamlarında Doping Bilişim reklamlarının ve pazarlama, iletişim faaliyetlerinin (Uygulama içerisinde sana özel ya da genel iletilen bildirimler, kullanıcı ekranının özelleştirilmesi, sana özel sunduğumuz kampanyalar, anket) yapılması, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmaları ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme amaçlarıyla,

Uygulama üyeliği kapsamındaki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğin “açık rıza” (KVKK m.5/1) sebebiyle

Ortaokul seviyesinde kullanıcının velisi olman halinde;

İşlenen Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepler

Ad-soyad, telefon, Kullanıcı ID, cihaz IP adresi, şifre ve parola bilgisi, velisi olduğun kullanıcının ad-soyad, doğum tarihi ve iletişim bilgisi, İsteğe bağlı olarak eklenen profil fotoğrafı bilgisi

Üyelik kaydını oluşturmak, üyelik bilgilerinin kaydedilmesi, üyelik ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmak, üyelik sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi

Uygulamaya üye olman ve bizim bu bakımdan hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), hukuki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e)

Ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası, IP adresi, Kullanıcı ID, çağrı kaydı bilgisi (yetkililerle yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıt bilgisi), puanlama bilgisi, Uygulamaya giriş çıkış bilgisi, log kayıtları, cihaz uygulama versiyon bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgisi,


Paket satın alınması halinde; satın alma zamanı, satın almanın detayları bilgisi, Satın almanın Havale/EFT yöntemi ile yapılması halinde, işlemin yapıldığı banka bilgisi, paylaşılması halinde dekont üzerinde yer alan bilgiler

Teknik destek hizmetinin verilebilmesi, Uygulama içi güvenliğin ve denetimin sağlanabilmesi, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü aşamasında, ilgili kanun ve düzenlemelerine aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, Doping Bilişim çalışanlarının ve diğer ilgili üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, kanundan ve düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel kamu kurum ve kuruluşlarına karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, bizden bilgi talep etmen ve yasal hakların kapsamında başvuruda bulunman halinde gerekli bilgilerin tarafına ulaştırılabilmesi, sözleşme ve kanun ya da düzenlemelerine aykırı kullanımı engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımların tespit edilebilmesi

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e), senin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f) sebepleriyle

Paket satın alınması halinde; adres, satın alma zamanı, satın almanın detayları bilgisi, Satın almanın Havale/EFT yöntemi ile yapılması halinde, işlemin yapıldığı banka bilgisi, paylaşılması halinde dekont üzerinde yer alan bilgiler

Doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü aşamasında, ilgili kanun ve düzenlemelerine aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, Doping Bilişim çalışanlarının ve diğer ilgili üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, kanundan ve düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel kamu kurum ve kuruluşlarına karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, bizden bilgi talep etmeniz ve yasal hakların kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve kanun ya da düzenlemelerine aykırı kullanımı engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımların tespit edilebilmesi

Paket satın alma işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e), senin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f) sebepleriyle

Ad-soyad, telefon, IP adresi, Kullanıcı ID, velisi olduğun kullanıcının hedeflediği okul bilgisi, bir önceki yıla ait okul notu bilgileri, Koçum Yanımda uygulama Koç’ ları ile yapılan görüşme kayıtlarının, Koç’ ların görüşmede velisi olduğun kullanıcı bakımından oluşturduğu notların bilgisi, Koç’ u puanlama bilgisi ve Koç’ un veliyi puanlama bilgisi (puanlama bilgisi yalnızca Koçum Yanımda Uygulama yetkilileri tarafından görülebilir), Uygulama mesaj bölümünde iletilen ve bu soruların kişisel veri içermesi halinde bu verilerin, log kayıtlarının, yetkililerimizle (teknik destek, Koçum Yanımda çalışanları gibi) yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtlarının, her şekilde iletilen görüş ve öneri, puanlama bilgileri, cihaz uygulama versiyon bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri,


Velisi olduğun kullanıcının Doping Hafıza (DH) kullanıcısı olması halinde, DH dijital ürünü ile etkileşime dayalı olarak edinilen DH ilerleme ve performans bilgileri; DH dijital ürünündeki çalışmalara ilişkin bilgiler (son on beş güne ait çalışma istatistiği), DH dijital ürününde çözülen deneme sınavlarına ilişkin sonuçların, tamamlanan toplam soru sayısı ve izlenen toplam video sayılarının bilgisi


İsteğe bağlı olarak eklenen profil fotoğrafı bilgisi

Kişiselleştirilmiş bir uygulama hizmeti sunmak, sınava hazırlık sürecinde Koçlarımızın velisi olduğun kullanıcıyı daha iyi yönlendirebilmesi, velisi olduğun kullanıcıya özel ders çalışma programı sunabilmesi, velisi olduğun kullanıcının sınava hazırlık sürecinde hangi aşamada olduğunun saptanabilmesi ve oluşturulan kullanıcı profiline, daha verimli ve efektif ders çalışma, çalışma motivasyonu, hedef belirlenmesi konularına ilişkin gerekli takip ve yönlendirmelerin yapılabilmesi

Uygulamaya üye olmanız bakımından hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

Ad-soyad, telefon, kullanıcı ID, IP adres, Kullanıcı ID, şifre ve parola bilgisi, İsteğe bağlı olarak eklenen profil fotoğrafı bilgisi

Tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerini kullanarak Uygulama’ ya giriş yapılabilmesi

Uygulamaya üye olmanız bakımından hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

Ad-soyad, telefon, IP adres, Kullanıcı ID, velisi olduğun kullanıcının hedeflediği okul bilgisi, bir önceki yıla ait okul notu bilgileri, görüş ve öneri, puanlama bilgileri, cihaz uygulama versiyon bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri

Uygulama gelişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, analiz çalışmalarının yapılabilmesi

Uygulamaya üye olmanız bakımından hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

Ad-soyad, telefon, Kullanıcı ID, Sipariş, talep, fatura, paket satın alma zamanı; Satın almanın Havale/EFT yöntemi ile yapılması halinde, işlemin yapıldığı banka bilgisi, paylaşılması halinde dekont üzerinde yer alan bilgiler

Paket satın alman halinde; satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak satış sözleşmenin akdedilmesi ve ifası, fatura düzenlenmesi ve muhasebe işlerinin takibi, faturanın elektronik ortamda tarafınıza iletilmesini sağlamak

Uygulamaya üye olmanız bakımından hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e) sebepleriyle, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

Ad, soyad, IP adresi, Kullanıcı ID, cep telefonu

Sana özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya sana özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, deneme sınavları ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Uygulama, Site veya diğer 3. Taraf ortamlarında Doping Bilişim reklamlarının ve pazarlama, iletişim faaliyetlerinin (Uygulama içerisinde sana özel ya da genel iletilen bildirimler, kullanıcı ekranının özelleştirilmesi, sana özel sunduğumuz kampanyalar, anket) yapılması, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmaları ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme amaçlarıyla,

Uygulama üyeliği kapsamındaki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğin “açık rıza” (KVKK m.5/1) sebebiyle

Ad, soyad, telefon, e-posta, IP adresi, Kullanıcı ID

Kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, deneme sınavları ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması

Uygulama üyeliği kapsamındaki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğin “açık rıza” (KVKK m.5/1) hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

  1. Sana ait bu kişisel verilerini biz nasıl topluyoruz, bir diğer deyişle işliyoruz?

Kişisel verilerin;

sırasında kişisel verilerin toplanmakta ve işlenmektedir.

  1. Koçum Yanımda Uygulamasında bizlerle paylaşmış olduğun kişisel verilerini kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz?

Kişisel verilerin KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızan aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verilerin kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde; kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

aktarmaktayız.

aktarmaktayız.

Yukarıda da ifade edildiği gibi Doping Bilişim reklam/tanıtım/pazarlama süreçleri hakkında ticari ileti almak için Açık Rıza ve Ticari İleti İzni vermiş olsanız dahi; dilediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi “ret” yaparak ilgili reklam/tanıtım/pazarlama iletilerini durdurabilirsiniz. Böylelikle, ticari elektronik ileti iletilmesinde açık rızaya dayanan kişisel veri işleme sürecini sonlandırabilirsin.

  1. Kişisel verilerinizle ilgili olarak hakların nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereğince sahip olduğun hakları aşağıda senin için sıraladık:

Haklarına ilişkin taleplerini, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğin ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak aşağıda belirtmiş olduğumuz adreslere her zaman iletebilirsin. Başvurunu dilersen, Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. “Veri Sahibi Başvuru Formu’nda” yer alan yöntemlerle Şirketimize iletebilirsin. Talebin, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri Sorumlusu: Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. (3101275788 VKN /Esenler Vergi Dairesi)

e-posta: [email protected]

KEP adresi: [email protected]

Adres: Yıldız Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Kuluçka Merkezi B2 Blok No:151/1G Kapı No:205 ESENLER/İSTANBUL

Sana ait kişisel verilerinin işleme faaliyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar bu Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır. Konuyla ilgili daha kapsamlı bilgi edinmek için kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikalarımıza www.dopinghafiza.com adresinden ulaşabilirsin. Yine bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi talep etmen halinde bizleri de arayabilirsin.

V2