KOÇUM YANIMDA

KULLANICI AÇIK RIZA METNİ

Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. kısaca Koçum Yanımda ya da Doping Bilişim tarafından, Koçum Yanımda’ ya üye olmakla ve Uygulamayı kullanmakla işlenen kişisel verilerim hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca hazırlanmış Koçum Yanımda Aydınlatma Metni aracılığıyla bilgilendirildim.

Doping Bilişim tarafından Koçum Yanımda uygulaması kapsamında:

        Kişisel verilerimin, Doping Bilişim’in bilgi teknolojileri hizmetleri kullanması sırasında ve bu hizmetlerin sunucularının yurt dışında olması bakımından (ör: e-posta, yazılım, bulut bilişim, yazılım altyapı sistemleri, veri tabanı ya da görüntü/ses kaydedilmesine yarayan platformlar/araçlar) verilerimin yurt dışına aktarılmasına,

        Mevcut ya da ileride güncelleyebileceğim kişisel verilerimin, bana özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya bana özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi; profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması; Uygulama, Site veya diğer 3. taraf ortamlarında Koçum Yanımda ya da Doping Bilişim’ in diğer ürünlerine ilişkin reklamların ve pazarlama, iletişim faaliyetlerinin (Uygulama içerisinde bana özel ya da genel iletilen bildirimler, kullanıcı ekranının özelleştirilmesi, bana özel sunulan kampanyalar) yapılması; kullanıcı deneyimimi iyileştirmeye yönelik çalışmaların ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması amacıyla işlenmesine ve

        6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (ETDHK) gereğince ad, soyad, IP adresi, Kullanıcı ID, telefon, e-posta verilerimin, ihtiyaçlarım doğrultusunda bana uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyadan yararlanabilmem; genel bilgilendirme yapılması, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla işlenmesi ve bu doğrultuda iletişim adreslerime; Doping Bilişim adına bu konuda gizlilik yükümlülüğü altında hizmet veren 3. Kişiler tarafından çağrı, kısa mesaj (SMS), multimedya nesneleri içeren MMS, fax, otomatik arama makineleri, iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin gönderilmesi bakımından ad, soyad ve iletişim bilgilerimin işlenmesine açık rıza veriyorum.

Özetle, Aydınlatma Metni’ nde açıklandığı üzere; işlenen ve saklanan verilerimin neler olduğu ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği, hangi kişi, kurum ve kuruluşlara aktarım yapıldığı konularında bilgilendirildim. İrademin değişmesi halinde ise 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca haklarımın neler olduğunun bilincindeyim. Koçum Yanımda Kullanıcı Açık Rıza Metni’nde ve Koçum Yanımda Kullanıcı Aydınlatma Metni’nde sayılanları birlikte değerlendirerek;

        Kullanılan veri tabanı vb. yöntemler aracılığıyla işlenen verilerimin, sunucuların yurt dışında bulunması nedeniyle, yurt dışına veri aktarımı yapılmasına,

        Bana özel tanıtım, reklam ve/veya pazarlama, analiz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla elde edilen kişisel verilerimin işlenmesine,

        Koçum Yanımda ve Doping Bilişim’ in diğer ürünlerine ilişkin ticari iletilerinin gönderilmesi bakımından elektronik iletişim adreslerimin işlenmesine,

özgür irademle açık rıza veriyorum.

V3